2016-04-14 15:11:00

CCEE: Būti kuo šviesesniu Kristaus ženklu pasauliui


Katalikų Bažnyčia Baltarusijoje ir Rusijoje yra lemtingai svarbi Bažnyčios ateičiai visoje Europoje, pareiškė Europos vyskupai sveikinimo laiške šių dviejų šalių ir Kazachstano vyskupams. Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) prezidiumas pasveikino trijų kraštų vyskupus Bažnyčios pertvarkymo 25 metinių sukakties proga. Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II 1991 metų balandžio 13-sios potvarkiu pertvarkytos katalikų lotynų apeigų Bažnyčios struktūros tuo metu dar Sovietų Sąjungą sudariusiose Baltarusijoje, Rusijoje ir Kazachstane

Bažnyčia Europoje alsuoja dviem plaučiais, prisiminė Europos vyskupų konferencijų tarybos prezidiumo nariai Budapešto arkivyskupas kardinolas Peter Erdo, Genujos arkivyskupas kardinolas Angelo Bagnasco ir Škoderio arkivyskupas Angelo Massafra kreipdamiesi į Baltarusijos, Rusijos ir Kazachstano vyskupų konferencijų pirmininkus: Minko arkivyskupą Tadeuszą Kondrusiewiczių, Maskvos arkivyskupą Paolo Pezzi ir Almatos vyskupą Jose Luis Mumbiela Sierra.

Prezidiumas visų Tarybos narių vardu pasidžiaugė, jog po daugiau kaip septyniasdešimties tylos ir persekiojimo metų atkurta religijos laisvė leido katalikų Bažnyčiai augti ir nešti tikėjimą ir viltį, kurie Sovietų Sąjungoje daugelį metų atrodė kaip išnaikinti. Europos vyskupai linkėjo, kad trijų šalių katalikų bendruomenės siektų būti kuo šviesesniu Kristaus ženklu pasauliui, ieškančiam taikos ir susitaikymo ginant bendrąjį gėrį ir žengiant su viltimi istorijos keliais. Mūsų laikų pasaulyje dar daug nepažįsta Dievo. Darbuokimės nepailsdami, kad visa žmonija atpažintų ir pamiltų tikrąjį Dievą.

Per šventuosius Gailestingumo metus 25 metų jubiliejaus atminimas tepaskatina Baltarusijos, Rusijos ir Kazachstano katalikus atnaujinti savo viltį į Kristų ir misionierišką dinamizmą, prašė Europos vyskupai drauge paragindami palaikyti gerus ryšius su savo valstybių, ortodoksų Bažnyčių ir kitų Europos vyskupų konferencijų institucijomis. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.