2016-04-13 15:47:00

Popiežius pasveikino su Lenkijos Krikšto jubiliejumi


Popiežius prisiminė Lenkijos krikšto 1050 jubiliejų. Sveikindamas lenkus piligrimus, trečiadienį dalyvavusius bendrojoje audiencijoje, Pranciškus dėkojo Dievui už istorinį įvykį.

Kartu su ganytojais ir tikinčiaisiais dėkoju Dievui už tą istorinį įvykį, kuris amžių bėgyje formavo jūsų Tėvynės tikėjimą, dvasingumą ir kultūrą tautų bendruomenėje, kurią Kristus pakvietė dalyvauti jo mirties ir prisikėlimo slėpinyje, - pasakė popiežius Pranciškus. Šventasis Tėvas paragino lenkus dėkoti Viešpačiui jų tautiečio, šv. popiežiaus Jono Pauliaus II žodžiais „už malonę būti pakrikštytiems prieš maždaug tūkstantį metų vardan Tėvo, Sūnaus ir šventosios Dvasios, pasineriant į vandenį, kuris malonės būdu užbaigia gyvojo Dievo atvaizdą mumyse ir yra amžinybės banga: versmė vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą (Jn 4, 14)“.

Popiežius Pranciškus meldė Dievą, kad dabartinė ir būsimos lenkų kartos išliktų ištikimos Krikšto malonei, liudytų Kristaus ir Bažnyčios meilę. Gailestingas Dievas tesuteikia savo palaiminimą visiems lenkams, gyvenantiems krašte ir užsienyje, palinkėjo popiežius.

Lenkijos krikšto jubiliejaus iškilmėms Lenkijoje vadovaus popiežiaus Pranciškaus paskirtas Popiežiškas Legatas, kard. Pietro Parolin. Iškilmės įvyks balandžio 14-16 dienomis Gniezne ir Poznanėje. Popiežiškas Legatas, kard. Pietro Parolin, Vatikano valstybės sekretorius, vadovaus pagrindinėms jubiliejaus Mišioms Gniezno katedroje balandžio 14 ir Poznanės tarptautinių mugių teritorijoje balandžio 15. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.