2016-04-13 16:41:00

Bažnyčia Rusijoje mini katalikiškų struktūrų šalyje atkūrimo 25-metį


Sukanka 25 metai nuo tada, kai Rusijos Federacijoje Jono Pauliaus II iniciatyva atsikūrė katalikiškos struktūros. 1991 m. balandžio 13 d. po 70 metų pogrindinio gyvavimo Katalikų Bažnyčia Rusijoje vėl atgijo.

Duodamas interviu Vatikano radijui Maskvos arkivyskupas Paolo Pezzi sako, kad Bažnyčia Rusijoje yra išties didžiai dėkinga šventajam popiežiui Jonui Pauliui II, nes vyskupijų atkūrimas suteikė progą pradėti pastoracinį darbą ir su katalikais. Ten, kur yra vyskupas, yra Bažnyčia, galimybė išlaikyti ryšį su šv. Petro įpėdiniu, gauti sakramentus ir liudyti savo tikėjimą. Ark. P. Pezzi padėkojo ir visiems užsieniečiams kunigams, kurie paskutiniame XX a. dešimtmetyje tikrąja to žodžio prasme prisidėjo atkuriant Bažnyčią: Rusijoje tuo metu nebuvo katalikų dvasininkų, būtent svetimšaliai misionieriai padėjo auginti žmonių tikėjimą, bendruomenes.

Pasak arkivyskupo P. Pezzi, šis 25 m. jubiliejus primena, kad reikia būti dėkingiems Dievui už visa, kas mums duodama, ir niekuomet neprarasti vilties, nes ir sudėtingose situacijose visuomet prasišviečia šviesa, kuri leidžia eiti į priekį. Arkivyskupas prisimena vieną senutę Sibire, kurią sutiko pradėdamas savo kunigišką tarnystę Sibire. Tuomet ji jam susijaudinusi pasakojo: „Kai mane ištrėmė, buvau dešimties metų mergaitė, o mama man tada sakė: bažnyčia ten, kur mes anuomet gyvenome, europietiškoje Rusijos dalyje, buvo sugriauta ir tu jos nebepamatysi. Tačiau prisimink, kad vieną dieną tu vėl sutiksi kunigą ir pamatysi, kad tos bažnyčios gali atgimti. Matai, kunige, po tiek dešimtmečių liudiju, kad tai, ką sakė mano mama, buvo tiesa, ir aš per visus tuos metus nepraradau vilties“, - prisimena arkivyspas Pezzi. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.