2016-04-12 14:21:00

Popiežius: Persekiojimai yra Bažnyčios „kasdieninė duona“


Persekiojimai tai visų laikų Bažnyčios likimas, sakė popiežius Pranciškus antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukodamas Mišias, kurių pirmajame skaitinyje iš Apaštalų darbų buvo kalbama apie diakono Stepono kankinystę. Esama kruvinų persekiojimų kaip pirmaisiais amžiais kai krikščionis draskė plėšrūs žvėrys arba kaip kartais matome šiandien kai sprogsta bombos tarp bažnyčioje besimeldžiančių žmonių. Tačiau esama ir persekiojimų „su baltomis pirštinėmis“, tariamai kultūringų persekiojimų, kai krikščionys išstumiami į visuomenės gyvenimo paribius, kai jie pašalinami iš darbo jei nesilaiko Dievo sukurtai tvarkai prieštaraujančių įstatymų.

„Persekiojimai, sakyčiau, yra kasdieninė Bažnyčios duona. Jėzus tai pasakė. Kai lankydami Romą užsukame į Koliziejų, pagalvokime apie tenai liūtų sudraskytus kankinius. Tačiau ne tik jie, ne tik ten ir tais laikais buvo žudomi krikščionys. Kankinių turime ir šiandien: prisiminkime žuvusiuosius Velykų dieną, vos prieš tris savaites. Tie Pakistano krikščionys šventė Velykas ir buvo nužudyti dėl to, kad minėjo Kristaus prisikėlimą. Tokia yra visa Bažnyčios istorija; daug joje kankinių“.

Yra ir kitokių persekiojimų, - kalbėjo popiežius antradienio Mišių homilijoje, - apie kuriuos mažiau kalbama, persekiojimų, prisidengusių kultūros, modernumo, pažangos kauke. „Tai persekiojimai, kuriuos ironiškai būtų galima pavadinti „kultūringais“ persekiojimais. Žmonės persekiojami ne tik dėl to, kad atvirtai išpažįsta Kristaus vardą, bet taip pat dėl to, kad liudija Dievo Sūnaus skelbtas vertybes. Dievas Kūrėjas persekiojamas jo vaikuose. Matome kaip didvalstybės verčia kitas valstybes priimti tariamai pažangius įstatymus, o jei jos priešinasi, prasideda kaltinimai ir paslėptas persekiojimas. Tai persekiojimai, kurie atima iš žmogaus ne tik laisvę, bet ir galimybę gyventi pagal sąžinę.

Iš kur tie persekiojimai? „Jėzus mums pasakė, iš kur tie tariamai „kultūringi“ persekiojimai – tai šio pasaulio kunigaikščio darbas. Persekiojimai prasideda kai siekiama žmonėms primesti su Dievo vaikų orumu nesuderinamą tvarką. Tačiau Viešpats pažadėjo, kad niekada mūsų nepaliks vienų. „Būkite budrūs“, sakė jis. „Nepasiduokite pasaulio dvasiai. Būkite budrūs ir eikite pirmyn. Aš būsiu su jumis““. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.