2016-04-11 12:07:00

Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. Prašymas paleisti pagrobtuosius


Sekmadienio vidudienį, prieš Velykų laikotarpio antifoną „Regina coeli“ popiežius Pranciškus priminė Mišių Evangelijos pasakojimą apie prisikėlusio Jėzaus susitikimą su mokiniais prie Tiberiados ežero ir stebuklingą žūklę.

„Pasakojami dalykai dedasi mokinių įprastinio gyvenimo aplinkoje. Po juos sukrėtusių įvykių – Viešpaties kančios, mirties ir prisikėlimo – jie sugrįžo į savo kraštą ir prie savojo žvejų darbo. Buvo sunku suprasti kas iš tiesų atsitiko. Ir kaip tik tuo metu kai atrodė viskas baigta, štai Jėzus ieško savo mokinių. Šį kartą jis sutinka juos prie ežero, po valtyse praleistos bevaisės nakties. Jie nesugavo nė vienos žuvies. Tinklai tušti, panašiai kaip tuštuma slegianti netekus Jėzaus. Jie susipažino su Jėzumi, viską palikę jį sekė su viltimi... o dabar? Bet štai prie ežero, auštant rytui, Jėzus pas juos ateina. Iš pradžių mokiniai jo neatpažįsta. Pavargusiems ir nusivykusiems žvejams Jėzus sako: „Užmeskite tinklą į dešinę nuo valties, ir pagausite“. Mokiniai užmeta tinklą ir sugauna nepaprastai daug žuvų. Ir tik šią akimirką Jonas sušunka Petrui: „Juk tai Viešpats!““

„Prisikėlusio Jėzaus artumas viską pakeičia, - kalbėjo popiežius, - šviesa nugali tamsą, bergždžias darbas tampa vaisingu ir daug žadančiu, nuovargį ir vienatvę pakeičia žvalumas ir tikrumas, kad Jis yra su mumis. Nuo tos dienos šiais jausmais gyvena ir Bažnyčia, Prisikėlusiojo bendruomenė. Net jei iš šalies žiūrint gali atrodyti, kad vyrauja blogio šešėliai ir kasdieninio gyvenimo sunkumai, tačiau Bažnyčia su visu tikrumu žino, kad sekantiems Viešpatį Jėzų šviečia niekada nenusileidžianti Velykų šviesa. Didžioji Prisikėlimo žinia pripildo tikinčiųjų širdis gilaus džiaugsmo ir nenugalimos vilties. Kristus tikrai prisikėlė! Ir šiandien Bažnyčia skelbia šią džiugią žinią: džiaugsmas ir viltis širdyse, veiduose, gestuose ir žodžiuose. Mes visi, krikščionys, esame kviečiami skelbti prisikėlimo žinią kiekvienam sutinkamam žmogui, ypač kenčiantiems ir vienišiems, ligoniams, pabėgėliams, atstumtiems. Visus tepasiekia prisikėlusio Kristaus šviesos spindulys, jo gailestingumo jėgos ženklas.

Po vidudienio maldos, popiežius Pranciškus priminė pagrobtus, įkaitais laikomus žmones. „Brangieji broliai ir seserys, su prisikėlusio Kristaus padovanota viltimi, kartoju prašymą, kad būtų paleisti žmonės, pagrobti karinių konfliktų zonose. Ypatingai trokštu priminti salezietį kunigą Tomą Uzhunnalilą, pagrobtą Adene, Jemene, kovo 4 d. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.