2016-04-11 00:00:00

Filipinai: vyskupų patarimai pagal 10 įsakymų artėjant rinkimams


Rinkti politinius lyderius, kurie darbuotųsi vardan bendrojo gėrio ir būtų pasišventę tarnauti piliečiams: taip likus mėnesiui iki politinių rinkimų, kurių metu bus renkamas ir šalies prezidentas, tikinčiuosius ragina Filipinų vyskupai. Konferencijos pirmininko arkivyskupo Socrates Villegas pasirašytoje notoje rašoma, kad Filipinų ganytojai parengė gaires rinkėjams pagal dešimt įsakymų. Šių gairių santrauką paskelbė agentūra „Fides“.

Balsuoti už kandidatus, kurie gerbia Dievą ir gyvybės sakralumą. Visų pirma vyskupai kviečia nebalsuoti už netikinčius ar tokius, kurie tyčiojasi iš Dievo vardo; nerinkti kandidatų, įpratusių dalinti tuščius pažadus, kurių vėliau nesilaiko. Trečias punktas: Visuomenės valdžia turėtų užtikrinti piliečiams laiką poilsiui ir Dievo garbinimui, o ketvirtasis punktas primena, kad politikai turi skatinti šeimai palankią  politiką.  Atsižvelgiant į penktąjį įsakymą, „Nežudyk“, dokumente rašoma, kad „rinkėjas katalikas neturėtų balsuoti už kandidatą, kuris nepripažįsta žmogaus gyvybės sakralumo, nuo pradėjimo iki natūralios mirties“.

Atsižvelgdami į šeštąjį įsakymą, Filipinų Bažnyčios hierarchai primena įsipareigojimą remti krikščionišką požiūrį į lytiškumą ir santuoką, su orumu ir autentiška laisve. Populiacijos problema nėra skaičių klausimas, tačiau rūpinimasis žmonėmis ir žmogaus gyvenimo kokybės gerinimas, - primenama žinioje. 

Rašydami apie septintąjį įsakymą, „Nevok“, vyskupai primena žvelgti į kandidatus, kurie neįsitraukę į korupciją, piktadarystes, kurie nėra įsivėlę į visuomenės pinigų pasisavinimo skandalus. Kalbėdami apie įsakymą, nurodantį melagingai neliudyti, vyskupai  kviečia nepasitikėti propagandiniu melu, kurį skleidžia kai kurie kandidatai, sąmoningai apgaudinėjantys rinkėjus, kad pelnytų jų palankumą. Galiausiai Filipinų Bažnyčia primena atsižvelgti į būtiną įsipareigojimą gerbti moteris ir žmogaus orumą bei kandidatų pasiryžimą mažinti skurdą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.