2016-04-09 16:48:00

Popiežius: Krikščioniškas kelias ne karjeristams


„Krikščioniškajame kelyje nėra vietos karjeristams, tiems, kuriems rūpi tik  puikuotis, rodytis kitiems, o ne sekti Jėzų. Jėzaus sekimas tai ėjimas tarnavimo, liudijimo, nusižeminimo keliu. Kas eina šiuo keliu yra ramus ir laimingas“. Taip popiežius Pranciškus kalbėjo penktadienio vakarą Vatikano Apaštališkųjų Rūmų Redemptoris Mater koplyčioje aukodamas Mišias, kuriose dalyvavo savo dvidešimt penktąsias metines mininčio „Aletti“ centro nariai. Organizaciją šiuo pavadinimu 1991 m. įkūrė popiežius Jonas Paulius II. Jos tikslas remti Rytų Europos krikščionis  intelektualus ir menininkus. 

Mišių homilijoje popiežius komentavo pirmąjį skaitinį iš Apaštalų darbų, pasakojantį apie pirmosios krikščionių bendruomenės persekiojimus ir apie jos narių drąsą ir džiaugsmą, kad jie kenčia dėl Jėzaus vardo.  Krikščionys liudija Jėzų ne tam, kad turėtų iš to kokios nors naudos, kad kažką pelnytų. Jei aš seku Jėzų dėl materialinė naudos, vadinasi aš seku dievą pinigą, sakė Pranciškus. Tikras sekimas tai nusižeminimas, savęs išsižadėjimas, tai siekimas būti panašiu į Jėzų. Tikrą sekimą patvirtinantis ženklas yra vidinis džiaugsmas, panašiai kaip Petras ir Jonas, kurie buvo uždaryti į kalėjimą, kuriems teko kentėti, bet jie džiaugėsi, kad kenčia dėl Jėzaus. Tokiame dvasingume nėra jokio mazochizmo, kaip kartasi kažkas bando tvirtinti. Tai Dievo karalystės dvasingumas. Statome šią karalystę tik tuomet kai nusižeminame. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.