2016-04-09 16:30:00

Jubiliejinė audiencija. Popiežiaus priminė išmaldos svarbą


Apie 40 tūkst. žmonių dalyvavo šeštadienio rytą Šv. Petro aikštėje vykusioje jubiliejinėje bendrojoje audiencijoje. Popiežius Pranciškus jiems kalbėjo apie išmaldą – vieną tradicinių gerųjų darbų, kurio nereikėtų neužmiršti ypač dabar, kai švenčiame Gailestingumo metus.

„Pareiga duoti išmaldą tokia pat sena kaip Biblija“, - sakė Pranciškus, primindamas, kad Šventajame Rašte labai dažnai kalbama apie pareigą sušelpti vargšą, našlę, našlaitį, svetimšalį. „Kartu su įsakymu jiems padėti, duodamas taip pat labai vertingas nurodymas: „Duok dosniai ir širdyje nesigailėk tai darydamas“ (Įst 15,10). Tai reiškia, kad išmalda turi būti duodama su džiaugsmu širdyje. Išmaldos davimas neturi mums būti našta, kurios skubotai atsikratome. Kaip dažnai žmonės neduoda išmaldos, teisindamiesi: „Kas gi šis elgeta? Jei duosiu jam pinigų, jis nusipirks vyno ir nusigers.“ Bet juk jis geria dėl to, kad nežino kito kelio! Kodėl tu teisi šitą vargšą žmogų, kuris tave prašo monetos stiklui vyno?“

Popiežius priminė ir Tobijo knygos patarimą: „Kai duodi išmaldą, nenusuk savo veido nė nuo vieno vargšo, ir Dievo veidas nebus nugręžtas nuo tavęs“ (Tob 4,7-8). „Tai labai išmintingi žodžiai, padedantys suprasti išmaldos svarbą“, - sakė Pranciškus.

„Taip pat ir Jėzus mums paliko labai vertingą pamokymą. Jis mus prašo, kad duotume išmaldą ne tam, kad kiti žmonės tai matytų ir girtų mūsų dosnumą. „Tu daryk taip, kad tavo dešinė nežinotų ką daro tavo kairė“. Svarbu ne tai ką mato kiti, bet tai ar tu sugebi sustoti ir pažvelgti į akis pagalbos prašančiam žmogui“, - sakė popiežius, pažymėdamas, kad tuo pat metu reikia matyti skirtumą tarp vargšų ir įvairių jų išnaudojimo formų, kurios vargšams tikrai nepasitarnauja.

„Išmalda tai meilės ir dėmesingumo gestas pagalbos prašančiam žmogui. Išmaldą duodame nesipuikuodami prieš kitus. Dievas viską mato ir įvertina kiekvieną nuoširdų darbą“. Popiežius taip pat paragino nuo mažens pratinti vaikus duoti išmaldą, mokyti vaikus atsisakyti dalies to ką tėvai jiems duoda ir pasidalinti su kitu. Darykime taip, kaip moko apaštalas Paulius, - sakė Pranciškus baigdamas savo kalbą šeštadienio audiencijos dalyviams: „Reikia paremti silpnuosius ir atminti Viešpaties Jėzaus pasakytus žodžius: 'Palaimingiau duoti negu imti'“ (Apd 20,35). (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.