2016-04-08 15:55:00

„Cor Unum“ sekretoriaus solidarumo misija Ukrainoje


Balandžio 24 dieną Europos bažnyčiose renkama rinkliava Ukrainai, skirta asmenims kenčiantiems nuo prievartos pasekmių. Popiežius Pranciškus surinktų aukų paskirstymui Ukrainoje įgaliojo Popiežiškąją tarybą „Cor Unum“.

Popiežiškoji taryba įgaliota nuspręsti kaip panaudoti rinkliavos pinigus, atsižvelgiant į vietinės komisijos patvirtinus projektus, pranešė komunikate penktadienį taryba „Cor Unum“. Taryba be to pranešė, kad popiežius Pranciškus įnešė pradinę fondo sumą ir kad šie pinigai, kartu su surinktais balandžio 24-sios rinkliavoje bus skirti tūkstančiams nukentėjusios zonos gyventojų ir Ukrainos vidaus pabėgėliams.

Popiežius Pranciškus pranešė apie rinkliavą Ukrainoje praėjusį sekmadienį, balandžio 3 dieną, nusprendęs pakviesti europiečius, be nuolatinio dėmesio ir maldos, taip pat  suteikti humanitarinę pagalbą nukentėjusiems ukrainiečiams. „Kviečiu tikinčiuosius dosniu indeliu prisidėti prie šios popiežiaus iniciatyvos“, sakė sekmadienį popiežius Pranciškus, drauge prisimindamas visus, kurie trokšta susitaikymo ir taikos, o ypač tuos, kurie kenčia prievartos pasekmes Ukrainoje.

Popiežiaus išsakytą artumą visai Ukrainos Bažnyčiai betarpiškai paliudys Popiežiškosios tarybos „Cor Unum“ sekretorius vysk. Giampiero Dal Toso, kuris planuoja solidarumo kelionę į Ukrainą balandžio pabaigoje. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.