2016-04-08 16:30:00

Konferencija JTO būstinėje apie prekybą žmonėmis. Popiežiaus laiškas


Balandžio 7 dieną JTO būstinėje Niujorke buvo surengta konferencija apie kovą prieš prekybą žmonėmis. Ją iniciavo Šventojo Sosto diplomatinė misija Niujorke, kuriai vadovauja arkivyskupas Bernardito Auza. Konferencija buvo bendrai organizuota ir šv. Mortos grupės, aljanso, kurį sudaro ganytojai ir aukščiausi policijos pareigūnai iš maždaug trisdešimties valstybių bei tarptautinių organizacijų, taip pat ir Lietuvos. Šis aljansas sukurtas kovoti prieš prekybą žmonėmis ir visas asmens pavergimo formas, jame dalyvauja ir Lietuvos Respublikos policijos vadovai.

Tarp konferencijos pranešėjų  - JT generalinės asamblėjos pirmininkas Mogens Lykketoft, anglų kardinolas Vincent Nichols, Jungtinės Karalystės nepriklausomas kovos su prekyba žmonėmis komisaras Kevin Hyland, daug metų akcijose prieš naujas vergoves dalyvaujanti aktorė Mira Sorvino, Oskaro laimėtoja, taip pat socialiniai mokslininkai, diplomatai, politikai ir tokie liudytojai, kaip Donna Lynne Hubbard – kuri nuo mažumės patyrė smurtą, išnaudojimą, dar nesulaukusi pilnametystės jau gerai žinojo, kas tai narkotikai, išprievartavimas ir prostitucija, vagystės, taip pat ankstyva motinystė. Tarp jos biografijos faktų – ilga kalėjimo bausmė ir pardavimas vienai gaujai į seksualinę vergiją. Tuo viskas galėjo ir baigtis, tačiau lemtingas susitikimas ją atvedė prie Kristaus pažinimo, o vėliau – prie gyvenimo Jam paskyrimo. Šiandien moteris yra vienos protestantiškos bendruomenės pastorė, aktyviai veikianti tarp esančių ir buvusių kalinių, tarp prostitucijai parduotų moterų, yra žinoma konferencijų pranešėja ir liudytoja.

Konferencijos pradžioje buvo perskaitytas popiežiaus Pranciškaus laiškas. Popiežius labai kietai yra pasisakęs prieš prekybos žmonėmis, išnaudojimo ir pavergimo blogį, jis parėmė ir šv. Mortos grupės sukūrimą. 

Laiške popiežius dėkoja visoms tarptautinėms, vyriausybinėms, pilietinėms ir religinėms organizacijoms, kurios kovoja prieš prekybą žmonėmis, kurią Šventasis Tėvas prilygina „nusikaltimui prieš žmoniškumą“. Užsimindamas apie konferencijos temą „Globalus bendradarbiavimas išraunant šiuolaikinę vergovę“, popiežius pažymi, jog bendradarbiavimas ir komunikacija yra esminiai, norint įveikti vergovę, kuri įsiurbia visus – moteris, vyrus, vaikus, elgiantis su jais tarsi su daiktais. Šis blogis turi būti atmetamas kiekviename „visuomenės lygmenyje“. Laiške popiežius nepamiršo paminėti tų, kuriems pavergimas labiausiai gresia – vargšu, skurdžius, bebalsius, atstumtuosius. „Užtikrinu jus, kad katalikų Bažnyčia yra tvirtai įsipareigojusi kovoti prieš šį nusikaltimą ir rūpintis visomis jo aukomis. Pažadu melsti Visagalį Dievą, kad laimintų ir vestų jūsų pastangas“, rašo konferencijos dalyviams popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.