2016-04-07 13:51:00

Popiežius: Bažnyčiai reikia liudytojų, kasdieninio gyvenimo šventųjų


Bažnyčia žengia pirmyn savo kankinių ir kasdieninio gyvenimo šventųjų liudijimo dėka. Jie, Šventosios Dvasios įkvėpti skelbia ir savo gyvenimu liudija prisikėlusį Jėzų. Apie tai popiežius Pranciškus kalbėjo ketvirtadienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje.

Šios dienos pirmasis skaitinys iš Apaštalų darbų pasakoja apie apaštalo Petro drąsą teisme. Apaštalai, nebijodami Jeruzalės šventyklos kunigų tarybos draudimo, drąsiai kalba apie Jėzaus prisikėlimą. Dėl to jie pastatomi prieš teismą. Ir čia Petras ištaria garsiuosius žodžius: „Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių“. Jis tai sako, suprasdamas, kad rizikuoja gyvybe. Ir šiandien krikščionys už drąsų liudijimą dažnai sumoka gyvybe, - sakė Pranciškus.

„Liudijimas prasideda nuo nuoseklaus ryšio tarp gyvenimo ir to ką matėme bei priėmėme. Tačiau krikščioniškas liudijimas yra kur kas daugiau; krikščioniškas liudijimas tai ne tik tai ką aš liudiju. Krikščioniškajame liudijime visada yra du liudytojai – aš ir Šventoji Dvasia. Be Šventosios Dvasios nėra krikščioniško liudijimo. Krikščioniškas liudijimas, krikščioniškas gyvenimas – tai malonė, tai Viešpaties malonė, kurią mums suteikia Šventoji Dvasia.“

„Tai šiandieninių mūsų kankinių liudijimas – daugybės krikščionių, išvarytų iš savo šalies, persekiojamų, žudomų. Jie mirties akimirką drąsiai išpažįsta Jėzų. Tai liudijimas žmonių, - sakė popiežius, - kuriems krikščioniškas gyvenimas yra rimtas reikalas. Jie sako: „Aš negaliu daryti to, kas pakenktų kitam žmogui, aš negaliu apgaudinėti, negaliu būti dviveidis, mano gyvenimas turi būti liudijimas“. Liudyti – tai skelbti ką matėme ir girdėjome tikėjime, tai skelbti Jėzų Kristų, liudyti kartu su mums dovanota Šventąja Dvasia.“

Sunkiais istorijos momentais sakoma, kad tėvynei reikia didvyrių. Tai suprantama ir teisinga. O ko šiandien reikia Bažnyčiai? Reikia liudytojų, kankinių, - sakė Pranciškus. „Reikia liudytojų, šventųjų, kasdieninio gyvenimo šventųjų, kurie nebijo būti liudytojais iki galo, iki mirties. Jie yra gyvas Bažnyčios kraujas. Bažnyčia žengia pirmyn jų dėka, liudytojų, skelbiančių, kad Jėzus prisikėlė, kad Jėzus yra gyvas. Tai skelbia jų nuoseklus krikščioniškas gyvenimas ir jiems suteikta Šventoji Dvasia.“ (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.