2016-04-07 10:42:00

ንግደት ዓመት ኢዮቤል ምሕረት ርእሰ ኤጳርቅና ኣሥመራ


ብምኽንያት እቲ ቅዱስ ኣቦና ር.ሊ.ጳጳሳት ኣባ ፍራንቸስኮስ ዝኣወጁልና ዓመተ ኢዮቤል ምሕረት፡ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝተፈላለየ ንእምነት ዘበራብርን ዘነቓቅሕን መደባት ይካየድ ምህላዉ ዝፍለጥ’ዩ። ሓደ ካብኡ ከኣ ጉባኤ ብፁዓን ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ ኣብ ፍሉይ ዝተመደበ መካነ ንግደታት፡ ንግደት ክግበር ብዝሃቦ መምርሒ መሠረት፣ ምእመናን ርእሰ ሰበኻ ኣሥመራ ብብፁዕ ሊቀጳጳስ ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም ተመሪሖም፡ ዝሓለፈ ቀዳም 02 ሚያዝያ 2016 ናብ ደብረ ምጥማቕ ደዓሪትን ርእሰ ኣድባራት ቅዱስ ሚካኤልን ከረን ብዓብይ መንፈሳውነት ሓናጺ ንግደት ፈጺሞም።

እቶም ብ21 ኣውቶቡሳት ካብ መንበረ ሊቀካህናት ኣሥመራ፣ ከባቢ ኣሥመራ፣ መንደፈራ፣ ዝመጽኡ ኣስታት 1000 ነጋድያን ከካብ ዝተበገስሉ ቁምስና ጀሚሮም፡ ኣብተን ኣውቶቡሳት ብሰበኻ ዝተሰናደወ “ጸሎት ነጋድያን” ዝተሰምየ መግለጽን ጸሎትን ንግደት ብቆሞሳት እናተዋህቦም፤ ብጸሎት መቁጸርያን ምህለላን መዛሙርን ከይተፈለጦም ሒቢንመንተል በጺሖም። ኩለን እተን ኣውቶቡሳት ኣብ ሓቢንመንተል ምስተኣኻኪባ ድማ ብፖሊስ ትራፊክ ተዓጂበን ከተማ ከረን ኣተዋ።

ኩሉ ነጋዲ ሕዝቢ ካብ መእለዪ ማርያም ደዓሪት ካብ ኣውቶቡሳት ወሪዱ፣ ደድሕሪ መስቀል ነቶም ምስ ቁምስናኦም ብኣውቶቡስ ዝነገዱ ብፁዕ ሊቀጳጳስ ኣቡነ መንግሥተኣብ ተስፋማርያም ኣምሪሑ፣ “ኣተና፡ ኣተና ናብ ኣደና” ቢሉ እናተማህለለን እናዘመረን ንደዓሪት እንኪኣቱ፡ ኣብ ኣፍ ደገ ለቢሶም መስቀል ዝሓዙ ካህናት ሲታውያን ከምኡ’ውን ዝበዝሓ ሐደ ዓይነት ክዳን ዝተኸድና ማሕበር ማርያም ዘለውአን ኣደታት “እዚ ኩሉ ናበይ ዝበለ ካብ ኣደይ ማርያም ተስፋ ዝደለ” እናበላ ተቐበላኦ። ብሓባር ንውሽጢ ደብሪ ብምእታው ከኣ ብመስርዕ ኣብታ ዓብይ ዳዕሮ ንምስሊ እግዚእትነ ማርያም እናተሳለመ “ሰኣሊ ለነ ማርያም” ዝብል ምህለላ ኣዜመ። ብድሮ ብዕላማ ንግደት ካብ ዓዲ ተከለዛን ብጉዕዞ እግሪ ተበጊሶም፡ ደዓሪት ዝበጽሑ ዕዉታት መንእሰያት ደብረ መድኃኔ ገጅረት ኣሥመራ’ውን ኣብዚ መደብ ኣርኪቦም ኣብ ኩሉ መደባት ክሳተፉ ኪኢሎም ኢዮም።

 

ድሕሪ’ዚ ሕዝቢ ኣብ ዳስ ደብረ ምጥማቕ ማርያም ደዓሪት ኣጽሊሉ ብዛዕባ ንስሓ ብኣባ ሰለሙን ወልዱ ቆሞስ ደብረ ጽንሰታለማርያም ሓጺርን ንልቢ ዘለዓዕልን ኣስተምህሮ ሰነቀ። ኣባ ሰሎሞን ኣብ ኣስተንትኖኦም፣ ንሕና ደቂኣዳም ወደቕትን ተሰበርትን ስለዝኾና መሕወይን መጽረይን ነፍስና ዝኾነ ምስጢረ ንስሓ ክርስቶስ ሰሪዑልና ስለዘሎ፡ ሒዝናዮ ዝመጻእና ሓጢኣት ሒዝናዮ ከይንምለስ  ብጣዕሳ “ኦ ጐይታ ንኣይ ንኃጥእ መሓረኒ” እናበልና ምሕረት ክንቅበል ናብ እግዚኣብሔር ንቕረብ። ከምቲ ኣብ ወንጌል እንረኽቦ እቲ ጥፉእ ወዲ ናብ ልቡ ዝተመልሰ እሞ ኣቦኡ ከኣ ‘ብዝጠፍኣካዮ ጥፋእ’ ከይበለ ብማዕዶ ምስርኣዮ፡ ብምሕረት ዝተቐባበሎ “መጺኤ ኣቦይ ተቐበለኒ፡ ኣነ ጥፉእ ወድኻ፡ ኣነ ጥፍእቲ ጓልካ” እናበልና ንለምኖ። እግዚኣብሔር መሓሪ ኣቦ ከኣ ክቕበለና፡ ክሓቁፈናን ክስዕመናን ኢዩ። ዘይንንሳሕ እንተኾይና ግን ንኣምላኽ ዘይክተል፣ ኣምሰሉ ሕይወት ኢና ንመርሕ ዘሎና። “መሓርቲ፡ ምሕረት ክረክቡ ኢዮም እሞ ብፁዓን’ዮም፡”ስለዝብለና ምሕረት ክንቅበልን ምሕረት ክንህብን ንነሳሕ ክብሉ ሓጺር መንፈሳዊ መተሓሳሰቢ ሂቦም።

 

እዚ መደብ ኣስተምህሮ እናተገብረ ብኩሉ መኣዝናት ቀጽሪ ደዓሪት ናብ ዝነበሩ ካህናት ልኡካን ምሕረት ብመስርዕ ንሰዓታት ኑዛዜ ተኻይደ። ብዝሒ ተናዘዝቲ ስለዝነበረ ገለ ካህናት ዝቅድሱ ገለ ከኣ ኑዛዜ ከም ዝቕጽሉ ተገብረ። ኣስዒቦም ብፁዕ ሊቀጳጳስ ኣቡነ መንግሥተኣብ ብ15 ካህናት ተሰንዮም መስዋዕተ ቅዳሴ እንከዕርጉ፡ ኣብ ስብከቶም ከኣ እዛ ዕለት እዚኣ ዓባይ ዕለት ኢያ፡ ኩሉ ሓጀትና ገዲፍና ብሓደ ልብን ብሐደ ሓሳብን ኣብዚ ናብ እግዚእትነ ማርያም ነጊድና ኣሎና። ንግደትና፡ ንግደት ኢዮሩሳሌም ይግበረልና ድሕሪ ቢሎም፡ ነቲ ዕለት ዝተመረጸ ንባባት ብዛዕባ ፍቕሪ በብሓደ ገሊጾም። ከምቲ ቅዱስ ወንጌል ንዝበደለና ሸውዓተ ግዜ ሰብዓ ማለት ኩሉ ግዜ ክንሓድግ፡ ክንምሕር ድኣ’ምበር፡ ቅድሚ ሎሚ ሓዲገልካ’የ ድሕሪ ደጊም “ገጽካ ከይርኢ፡ ወዲኣ’ሎኩ” ክንብል ኣይግባእን። ከመይ እግዚኣብሔር ንኣና ወትሩ’ዩ ዝምሕረናን ብትዕግስቲ ዝቕበለናን እምበር ክንደይ ግዜ ክምሕረካ ኣይብለናን ኢዩ። ንሱ ከም ኃጢኣትና ኣይከደናን ኢዩ።  ክንምሕር ግን ጸጋ ኣምላኽ የድልየና። እምነት የድልየና፣፡ መልእኽቲ ወንጌል ንጹር ኢዩ። ንሕና ኢና ናብ ብርሃን ምቕራብ ዘፍርሓና መንጎ መንጎ፣ ንመርጽ ዘሎና፣፡ ሕጂ ግና እግዚኣብሔር ተበራበሩ ይብለና’ሎ። ቤተክርስትያን ከኣ በዚ ናይ ምሕረት ዓመት “ተነስሑ” እናበለት ምሕረት ክነስተማቕር ፍሉይ ዕድል ሂባትና ኣላ። እዚ ንግደትና ከኣ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ስለዝኾነ፤ መሓርቲ ከም እግዚኣብሔር ኣቦ ክንከውን፣ ፍቕሪ፣ ተስፋ፣ እምነት ክህበና ንኩሉ ብልቢ ንግበሮ፡፣ ብጸሎትን ምህለላን ንእኖ ምሕረት ማርያም ንለምና። ኩልና ከኣ “ኦጐይታ ዝርኢ ዓይኒ፡ ዝሰምዕ እዝኒ፡ ዘስተውዕል ልቢ ሃበኒ” እናበልና ንለምኖ ኢሎም። ኣብ መወዳእታ ቅዳሴ’ውን ጸሎት ምእንቲ ሓሳብ ር.ሊ.ጳጳሳት ምስ ተደጊመ ብናይ ሓለቓ ማሕበር ሲታውያን ከረን ኣባ ዮሓንስ ብርሃነ ቃለ ምስጋና እቲ ቀዳማይ ክፋል መደብ ተዛዚመ።

 

ድሕሪ ቅዳሴ ሕዝቢ ሒዝዎ ዝመጽአ መግቢ ተሰስዩ፣ ናይ ሓደ ሰዓት ዕረፍቲ ኣብ ቁጽሪ ደዓሪት፣ ምስ ገበረ፤ ከም ኣካል ናይቲ መደብ ንግደቱ ናብ ርእሰ ኣድባራት ደብረ ቅዱስ ሚካኤል ከረን ላዕላይ ብኣውቶቡሳት ነቒሉ፣ ኣብ ገዳም ደናግል ቅድስቲ ሓና ምስ በጽሐ ከኣ ካብ ኣውቶቡሳት ወረዱ፣ ከምቲ ናብ ደዓሪት ዝገብሮ ናብ ደብረ ቅዱስ ሚካኤል’ውን ብብፁዕ ሊቀጳጳስ ኣቡነ መንግሥተኣብን ቆሞሳትን ተመሪሑ እናተማህለለ ብፍላይ እተን ኩሉ ዘማዕርገለን ኣደታት ከኣ መዝሙራዊ ጸሎት “ሚኪኤለ ሓውኻ ገብሪኤለ፡ ርዳእ ርዳእ ሕዝብኻ ከይጉዳእ” እናበላ ቅ.ሚካኤል ምስ በጽሐ፣ ብፁዕ ኣቡነ ኪዳነ የዕብዮ ጳጳስ ዘመንበረ ከረን ንብፁዕ ሊቀጳጳስ ኣቡነ መንግሥተኣብ መስቀል ኣሳሊሞም፡ ብኽብሪ ተቐቢሎምዎም። ንሕዝቢ መርሖም ከኣ ናብ ቤተክርስቲያን ኣትዮም ብሓባር እግዚኦታን ጸሎት ዓመት ኢዮቤል ምሕረትን መርሑን ንሕዝቢ ባረኹን።\

 

ኣብ መወዳእታ ብፁዕ ኣቡነ ኪዳነ የዕብዮ ንብፁዕ ሊቀጳጳስን ንነጋድያን ኩሎምን ኣመስጊኖም። እዚ ዓመት ምሕረት ናብቲ ምንጪ ምሕረት እግዚኣብሔር ክንሓስብ ቤተክርስቲያን ሰለዝጸውዓትና፡ እዚ ምሕረት እዚ ከኣ እቲ ወትሩ እግዚኦ መሐረና ቢልና እንጽልዮን እነስተንትኖን ምሕረት ኣምላኽን ምሕረት ሓድሕድናን ስለዝኾነ፡ ብእኡ ምኽንያት ኢና ንምህለልን ንነግድን ዘሎና። ብሓቂ ከኣ ክንመሓርን ክንምሕርን ከነመሓሕርን ይግበኣና። ካብዚ ዕደመ ቤተክርስቲያን ተበጊስኩም  ኣብዚ ሰበኻና ኣብ ደብረ ምጥማቕ ደዓሪትን ርእሰ ኣድባራት ቅዱስ ሚካኤልን ብምንጋድኩም እንቓዕ ደሓን መጻእኩም፡ ንግደትኩም፡ ንግደት ኢዮሩሳሌም ይግበረልኩም፡ ንዝተረፈ ጉዕዞ ከኣ ኣምላኽ የሰንኩም ብምባል ሰናይ ትምኒቶምን ምረቓኦምን ሂቦም። ብቃለ ምስጋና ብፁዕ ሊቀጳጳስ ኣቡነ መንግሥተኣብ ከኣ እቲ መደብ ናይ ቅዱስ ሚካኤል  ኣብቂዑ፡ ነጋድያን  ናይ መፈጸምታ መደብ ናብ ደብረ ቅዱስ ኣንጠንዮስ ብእግሪ ተጓዕዙ። ዳሕሮዎት ካብዚ ደብሪ ክብገሱ ከለዉ እቶም ማርሖት ኣብ ደብረ ቅዱስ ኣንጠንዮስ በጺሑ። ኣብዚ’ውን ምህለላ ብሓባር ተገብረ፡ ሓጺር ቃል ምስጋና ወኪል ቁምስናን ገዳምን ብፁዕ ሊቀጳጳስን ቀሪቡ፡ ነጋድያን ብሓጎስን ምስጋን ዕዉት ንግደቶም ፈጺሞም ነ’ሥመራ ንቕሎ ኮነ።

 

ኣብ መልሲ’ውን ነጋድያን ብጸሎትን መዛሙርን እዮም ተመሊሶም። ኣደታት ኣብ ኣውቶቡስ’ውን እናሳዕሳዓ “ ኣደየ ውዕል ሃባና፡ ውዕል ሃባና፡ ብዘይ ውዕል ዶ ይእቶ ማርያም ዘላቶ፡”“ልምን ዊዒልናያ ሕራይ ኣቢልናያ”፡“ሓደ ኢደይ ጎጎ ሐደ ኢደይ ሰላም ተዓዲለ” “ሰተ ሰምሃር ጨና መንገዲ ኣደይ ማርያም ሓሊፈን ግዲ”፡ ኢየሱስ ዝወዳ ፍቕሪ ዝመኣዳ ኣደየ ለምንልና ግዳ”፡ “ወፊሮም ዘለዉ ዕምባባ ፍዮሪ ኣደየ ደሃዮም ግበሪ”፡ “ዓቀበት ቁልቁለት ኣንበሳ ዘይወርዶ፡ ወሪድዮ ኣነ ንማርያም ኣሚነ፡ እናበላ ኢየን ተመሊሰን። ንግደት ሥርየት ኃጢኣት ብደረጀ መንበረሊቀ ካህናት’ውን ኣብ ዝመጽእ ኣዋርሕ ኪቕጽል ኢዩ።

 

ይትባረኽ ኢየሱስ ክርስቶስ

ግርማይ ኣስፍሃ

 
All the contents on this site are copyrighted ©.