2016-04-06 16:24:00

Popiežius: Visi esame nusidėjėliai; visos nuodėmės gali būti atleistos


Trečiadienio rytą bendrojoje audiencijoje susitikęs su Šventųjų metų piligrimais, popiežius Pranciškus tęsė katechezę apie Dievo gailestingumą. Prieš savaitę užbaigęs pirmąją jos dalį, kurioje buvo kalbama apie Dievo gailestingumo liudijimus Senajame Testamente, šį trečiadienį Šventasis Tėvas pradėjo antrąjį ciklą, kuriame kalbama apie Jėzaus tobulai įvykdytą Dievo gailestingumo pažadą. „Evangelija, - sakė Pranciškus, - yra Gailestingumo Evangelija, nes Jėzus yra Gailestingumas“.

„Visos keturios Evangelijos liudija, kad prieš pradėdamas savo tarnystę Jėzus priėmė Jono krikštą. Šis faktas suteikia lemtingą kryptį visai Kristaus misijai, - kalbėjo popiežius. Kristus nenori, kad jo atėjimą skelbtų trimtai. Jis neatėjo apsivilkęs teisėjo rūbais. Jisai, po trisdešimties metų paslėpto gyvenimo Nazarete, atėjo prie Jordano ir atsistojo į eilę kartu su kitais savo tautos žmonėmis, atsistojo į tą pačią eilę su nusidėjėliais. Nuo pat savo tarnystės pradžios Jėzus prisistato kaip Mesijas, prisiimantis visą žmogystę, solidarus su žmonėmis ir juos atjaučiantis. Visa po krikšto vykdyta jo misija yra nuo pat jos pradžių paskelbtos programos vykdymas: skelbti išvaduojančią Dievo meilę.“

„Tėvo atsiųstas Sūnus iš tiesų pradeda gailestingumo laikus visai žmonijai. Susirinkusieji prie Jordano nesuprato ką reiškia Jėzaus gestas. Netgi Jonas Krikštytojas buvo nustebęs. Tačiau ne Dangiškais Tėvas! Iš dangaus pasigirdo Jo balsas: „Tu mano mylimasis Sūnus; tavimi aš gėriuosi“ (Mk 1,11). Tėvas patvirtina Sūnaus Mesijo pradėtą misiją. Iš dangaus kaip balandis ant Jėzaus nusileidžia Šventoji Dvasia. Jėzaus širdis plaka tuo pačiu ritmu su Tėvo ir Šventosios Dvasios širdimi ir tuo visiems žmonėms apreiškiama, kad išganymas yra Dievo gailestingumo vaisius.“

„Dar aiškiau galime kontempliuoti šį didįjį slėpinį pakėlę akis į Nukryžiuotąjį, - kalbėjo popiežius. Jis, be jokios kaltės, mirdamas už mus nusidėjėlius, meldžia Tėvą: „Atleisk jiems, nes jie nežino ką daro“ (Lk 23,34). Kai mes apgailėdami savo kaltes jas išpažįstame, galime būti tikri, kad gauname atleidimą. Susitaikinimo sakramentas sudabartina kiekvienam iš mūsų iš kryžiaus trykštančią atleidimo jėgą ir mūsų gyvenime atnaujina Jėzaus auka laimėtą gailestingumo malonę. Nebijokime savo dvasinio skurdo, - sakė Pranciškus. Visi turime nuodėmių, tačiau Nukryžiuotojo meilės jėga viską nugali ir niekada nesibaigia.“ (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.