2016-04-05 15:46:00

Pranciškus: Krikščionys tegyvena Dievo dovanojame darnoje


Antradienio Mišių skaitinys iš Apaštalų darbų knygos kalba apie brolišką darną, viešpataujančią pirmojoje krikščionių bendruomenėje. „Visi įtikėjusieji buvo vienos širdies ir vienos sielos. Ką turėjo, nė vienas nevadino savo nuosavybe, nes jiems visa buvo bendra“ (Apd 4,32). Kas gi yra darna, harmonija? Prieš naudodami šį žodį turime išsiaiškinti kokią prasmę jam suteikiame. Apie tai popiežius Pranciškus kalbėjo antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. Harmonija, apie kurią šiandien kalba Apaštalų darbų knyga, pasak Pranciškaus, tai dovana iš dangaus, o ne žmonių susitarimų rezultatas.

„Mes galime susitarti, pasiekti tam tikrą taikos būseną... tačiau darna yra vidinė malonė, kurią tik Šventoji Dvasia gali duoti, - sakė Pranciškus. Tos krikščionių bendruomenės gyveno darnoje. Apie jų darną liudija du dalykai: niekam nieko netrūksta; viskas yra bendra. Kaip tai suprasti? Visi buvo vienos širdies ir vienos sielos. Nė vienas to ką turėjo nevadino savo nuosavybe. Tarp jų nebuvo stokojančių žmonių. Tikra Šventosios Dvasios dovanojama darna pasižymi labai aiškiai išreikštu santykiu su pinigais – pinigas yra darnos priešas, pinigas yra egoistas. Bendruomenės nariai dalijosi nuosavybe, visa buvo bendra, kad tarp jų nebūtų stokojančiųjų.“

Apaštalų darbų knygos kitame puslapyje pasakojama ir apie šią bendruomenės darną pažeidusią Ananijo ir Sapfyros apgavystę. Jiedu pardavė žemės sklypą, bet, apgaudami bendruomenę, pinigus pasiliko sau. Ramybė buvo pažeista, nes kaip moko Kristus, neįmanoma tarnauti dviem šeimininkams – Dievui ir pinigui.

„Bendruomenės gyvenimas gali būti labai ramus, viskas gali puikiai sektis... tačiau tai nebus darna. Vieną kartą, - tęsė popiežius, - vienas vyskupas man pasakė: „Vyskupijoje ramybė, bet jei paliesi vieną ar kitą problemą, kils karas“. Tai derybomis, susitarimais pasiekta ramybė, bet ne Šventosios Dvasios dovanojama darna. Tai apsimestinė darna – tokia kaip po Ananijo ir Sapfyros poelgio.“

Popiežius kvietė atidžiai iš naujo perskaityti šį Apaštalų darbų knygos puslapį. „Šventosios Dvasios mums dovanojama darna suteikia mums dosnumą nieko nelaikyti savo nuosavybe, kad tarp mūsų nebūtų stokojančiųjų. Šventosios Dvasios mums dovanojama darna mums suteikia it kitą dalyką – drąsą. „Apaštalai su didžia galybe liudijo apie Viešpaties Jėzaus prisikėlimą, ir juos lydėjo malonės gausa“. Kuomet Bažnyčioje, bendruomenėje viešpatauja darna, tuomet jos nariai drąsiai liudija prisikėlusį Viešpatį“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.