2016-04-04 15:18:00

Pranciškus: Krikščionys tebūna tariantys „Tebūnie!“


Popiežius Pranciškus po ilgesnės pertraukos, prasidėjusios prieš Gavėnios rekolekcijas, pirmadienį vėl aukojo Mišias Šventosios Mortos namų koplyčioje. Homilijoje Šventasis Tėvas Pranciškus kvietė susimąstyti ar mūsų daromi apsisprendimai yra pagal Dievo valią, ar ištariame Dievui savo asmeninį „Tebūnie!“ ir ar jį vykdome? O gal būt nusigręžiame į kitą pusę, kad nereikėtų atsiliepti?

Istorijos eigoje vyrai ir moterys ištarė „Tebūnie!“ Dievo vilčiai, pasakė popiežius Pranciškus Viešpaties apreiškimo švenčiausiajai Mergelei Marijai iškilmės Mišiose Šv. Mortos namuose. Pranciškus paminėjo Abraomo, Mozės, Izaijo, Jeremijo ir daugelio kitų iki Marijos pasakytus „Tebūnie!“, kurie atvėrė duris Jėzaus ištartam „Tebūnie!“. Šitas atsiliepimų „Tebūnie!“ nutiestas kelias turi paskatinti susimąstyti apie mūsų gyvenimą. Kiek kartų ir mums tenka kiekvieną dieną apsispręsti tai „Taip!“, tai „Ne!“, neretai pasiklystant tyliai nuleistomis galvomis, kaip Adomas ir Ieva. Šiandien gera diena padėkoti Viešpačiui ir susimąstyti: apie mano, kaip vyro, ar moters „Taip!“, ar mano kaip vyro, ar moters „Ne!“, o galbūt esu vyras ar moteris, nusigręžiantis, nusigręžianti į kitą pusę, kad tik nereikėtų atsakyti? Viešpats tesuteikia malonę žengti keliu vyrų ir moterų, mokėjusių ištarti „Taip!“, „Tebūnie!“.

Šiandien yra Marijos ištarto „Tebūnie“ šventė, patikino Šventasis Tėvas. Marijos apsisprendime „Tebūnie!“ sutelpa viso Išganymo istorijos „Tebūnie!“ ir jame prasideda paskutinysis žmogaus ir Dievo „Tebūnie!“.

Šventasis Tėvas homilijoje prisiminė ir pasveikino su juo koncelebravusius kunigus, kurie švenčia savo kunigystės penkiasdešimtąjį jubiliejų. Po Mišių homilijos Šventosios Mortos namus aptarnaujančios vienuolės vincentieties atnaujino savo vienuolinius įžadus. Popiežius paskui pakomentavo: Jos tai daro kasmet, nes jų steigėjas šv. Vincentas buvo išmintingas: jis žinojo, kad vienuolėms pavesta labai sudėtinga tarnystė ir todėl norėjo, kad vienuolės atnaujintų vienuolinius įžadus kasmet. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.