2016-04-03 13:23:00

Būti gyvais Gailestingumo Evangelijos rašytojais


Popiežius Pranciškus pakvietė būti gyvais Gailestingumo Evangelijos rašytojais. Rašyti Evangeliją gailestingumo darbais kūnui ir sielai yra krikščionio gyvenimo būdas, sakė Atvelykio Mišių homilijoje Pranciškus.

Konkretūs meilės darbai, kaip Kristaus mokinių ženklai, iškalbiausiai liudija Tėvo gailestingumą. Paprastais, tačiau stipriais gestais, kartais nematomais, aplankyti stokojančiuosius, jiems perduodant Dievo švelnumą ir paguodą. Šitaip pratęsiama tai, ką padarė Jėzus Velykų dieną, kai įsigandusių mokinių širdis pripildė Tėvo gailestingumu, apdovanojo Šventąja Dvasia, kuri atleidžia nuodėmes ir suteikia džiaugsmą.

Gailestingumo sekmadienio Evangelijos pasakojimas atskleidžia aiškią priešpriešą. Iš vienos pusės, bailūs mokiniai, kurie uždaro namų duris ir, iš kitos, Jėzus, siunčiantis juos su misija, kad neštų į pasaulį atleidimo žinią. Ir mumyse gali būti tokios vidinės įtampos tarp širdies uždarumo ir atsivėrimo meilei, kviečiančiai atverti uždaras duris ir išeiti iš mūsų pačių.

Kristus, kuris dėl meilės įžengė pro uždaras nuodėmės, mirties ir pragaro duris, trokšta užeiti pas kiekvieną, kad atvertų uždaras širdies duris.

Kristus trokšta paliesti visų žaidas, kad išgydytų. Būti gailestingumo apaštalais reiškia paliesti ir paglostyti Jėzaus žaizdas, taip pat šiandien esančias daugelio mūsų brolių ir seserų kūnuose ir sielose. Gydydami šias žaidas išpažįstame Jėzų, jį darome esančiu ir gyvu. Šitaip leidžiam, kad kiti ranka paliesdami jo gailestingumą galėtų atpažinti jį „Viešpačiu“ ir „Dievu“ taip, kaip apaštalas Tomas. Tokia mums pavesta misija.

Psalmėje buvo giedama: „Jis maloningas per amžius“ (Ps 117). Tai tiesa. Dievo gailestingumas amžinas. Jis nesibaigia, neišsisemia, nepasiduota priešais uždarumą ir niekuomet nepavargsta.

Dievas neapleidžia mūsų. Jis pasilieka su mumis visiems laikams, pasakė popiežius Pranciškus. Būkime jam dėkingi už tokią didelę meilę, kad neįmanoma pasakyti kokia ji didelė. Prašykime malonės, kad niekuomet nepavargtume semtis iš Tėvo gailestingumo ir jį nešti į pasaulį. Prašykime, kad mes patys būtume gailestingi, kad visur būtų paskleista Evangelijos galia. Ir kad parašytume tuos Evangelijos puslapius, kurių evangelistas šv. Jonas neparašė. (Vatikano radijas)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.