2016-04-01 16:18:00

Šv. Jono Pauliaus II – Karolio Wojtyłos mirties metinės


Romoje balandžio 2 dieną 2005 metais mirė iš Lenkijos kilęs popiežius, prieš du metus kanonizuotas Bažnyčios šventuoju, Jonas Paulius II. Kaip mirties metais, taip pat šiemet Gailestingumo apaštalo Jono Pauliaus II vienuoliktosios mirties metinės sukanka jo paties įkurto Dievo Gailestingumo sekmadienio išvakarėse. Tai gražus sutapimas, įvykstantis Bažnyčiai švenčiant popiežiaus Pranciškaus paskelbtą Gailestingumo jubiliejų.

Popiežius Pranciškus, įžengęs gruodžio 8 dieną į Švento Petro baziliką pro Šventąsias gailestingumo duris, homilijoje, o vėliau ir vidudienio kalboje paragino šv. popiežiaus Jono Pauliaus II žodžiais nebijoti Kristaus: „Žengdami pro Šventąsias duris (...) atsisakykime visų nuogąstavimų ir būgštavimų, nes tai nedera tiems, kurie yra mylimi. Veikiau išgyvenkime susitikimo su visa perkeičiančia malone džiaugsmą“, sakė Šventųjų gailestingumo metų atidaryme Pranciškus.

Šv. Jonas Paulius II, savo pontifikato inauguracinėse Mišiose 1978 metais kvietė „nebijoti atverti durų Kristui“. Šie šv. Jono Pauliaus II žodžiai dažnai ataidi vis nauju pavidalu popiežiaus Pranciškaus kalbose:

„Nebijokime! Leiskime, kad mus apglėbtų gailestingumo Dievas, kuris mūsų laukia ir viską atleidžia. Nėra nieko saldžiau už Jo gailestingumą. Leiskime, kad mus Dievas paglostytų: Viešpats yra toks geras, atleidžia viską!“ – sakė pirmąją ypatingojo Gailestingumo jubiliejaus dieną popiežius Pranciškus.

Šv. Jonas Paulius II, per visą pontifikatą ypač lietuviams paliudijęs didį dėmesingumą ir artumą, susitikime 1993 metais Vilniaus universitete kvietė Lietuvos kultūros pasaulio atstovus nebijoti atnaujinto Bažnyčios ryšio su kultūros pasauliu ir tokio bendradarbiavimo, kuris „padėtų suvokti tokią painią mūsų dabartį ir numatyti reikiamą kryptį ateičiai“.

„Dabarties įvykiai verčia mus teisėtai galvoti, jog gyvename epochinę pasaulio istorijos lūžio akimirką. Šiame sunkiame kelyje į ateitį, kurios šiandien niekas negali nuspėti ar nubrėžti jos ribų, tikrai lemiamą reikšmę turi intelektualų vaidmuo. Jį reikia iš naujo pabrėžti.“

Šis uždavinys gerai atitinka Europos daugiatūkstantmetės kultūros tradiciją, sakė šv. Jonų bažnyčioje Vilniuje šv. Jonas Paulius II ir savo kalbą Lietuvos kultūros pasaulio atstovams užbaigė paraginimu nebijoti Kristaus:

 

„Jūs, kultūros ir mokslo žmonės, labiau nei kiti esate atsakingi, kad protui nebūtų užtveriamas kelias, vedąs link paslapties.  (...) Trokštu kartu su jumis žvelgti į ateitį, į mūsų laukiantį pažangos ir taikos kelią. (...) Nebijokite, bičiuliai, nebijokite atverti durų Kristui! Jis pažįsta žmogaus širdį. Jis moka atsakyti į skaudžiausius jo nerimo klausimus. Jis kviečia mus kartu darbuotis kurti tikrai laisvą, vieningą žmoniją.“ (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.