2016-04-01 17:29:00

Mirė kard. Cottier, šv. Jono Pauliaus II teologas


Kardinolas Cottier O.P. mirė ketvirtadienio naktį savo namuose Vatikane. Balandžio 25-ąją jam būtų sukakę 94 metai. Iš žinomų Šveicarijos laikrodininkų šeimos kilęs Georges Marie Martin Cottier buvo šv. popiežiaus Jono Pauliaus II namų teologas penkiolika metų, nuo 1990 iki 2005 metų. Tuo laikotarpiu Cottier vadovavo Didžiojo krikščionybės jubiliejaus 2000 metais Centrinio Komiteto istorinei teologinei komisijai. Šv. Jonas Paulius II paskyrė savo teologą, dominikonų vienuolį t. Cottier kardinolu 2003 metais už nuopelnus Bažnyčiai.

Georges Cottier, būdamas 23 metų, vykstant Antrajam pasauliniam karui, tapo Dominikonų vienuoliu, atsidėjo akademiniam darbui, dėstė gimtosios Ženevos, vėliau ir kituose pasaulinio garso universitetuose Friburge, Monrealyje, Paryžiuje, Milane ir Paduvoje. T. Cottier stebėjo iš arti Vatikano II Susirinkimo darbus, pirma kaip asmeninis Susirinkimo tėvo, Aix en Provence arkivyskupo patarėjas, o paskutiniojoje sesijoje, kaip Susirinkimo ekspertas. Be to, kaip Dialogo su netikinčiaisiais tarybos patarėjas dalyvavo susitikimuose Liublianoje, Budapešte, Strasbūre ir Maskvoje.

Pakviestas į Romą būti Tarptautinės teologijos komisijos nariu, tapo jos sekretoriumi 1989 metais (pirmininkas tuomet buvo kardinolas Josef Ratzinger, popiežius emeritas Benediktas XVI) ir, po metų, buvo šv. Jono Pauliaus II paskirtas Popiežiaus namų teologu. Kardinolas Cottier buvo daugelio institucijų narys, be kitų: Popiežiškosios mokslų akademijos, Popiežiškosios Tomo Akviniečio akademijos, Tarptautinės teologijos komisijos, Tarptautinio Görres bendrijos instituto (Vokietijoje), Kardinolo Journet fondo (Friburge).

Popiežius Pranciškus pareiškė užuojautą velionio artimiesiems. Kardinolo seseriai Marie Emmanuelle Pastore Cottier pasiųstoje telegramoje Šventasis Tėvas patikino, kad dalyvauja gedule visų, kurie pažinojo ir vertino uolųjį Evangelijos liudytoją, tarnavusį popiežiams šv. Jonui Pauliui II ir Benediktui XVI.

Kardinolo Cottier O.P., Popiežiaus namų teologo emerito laidotuvių Mišias šeštadienio rytą Vatikano bazilikoje aukos Kardinolų kolegijos dekanas Angelo Sodano. Po Mišių iškilmingoms atsisveikinimo apeigoms vadovaus popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.