2016-03-31 15:51:00

JAV prezidento velykiniai maldos pusryčiai: „esame Velykų žmonės“


Kovo 30 dieną JAV prezidentas Barack Obama surengė tradicinius „Maldos pusryčius“ su krikščionių – protestantų, katalikų, ortodoksų ganytojais ar iškiliomis asmenybėmis, su maždaug 140 asmenų. Kartu dalyvavo ir Joe Biden, JAV viceprezidentas.

Pastarasis, katalikas, priminė prieš dvejus metus žmonos jam ant veidrodžio užrašytą – kad nepamirštų – Kierkegaardo frazę: „tikėjimas geriausiai mato tamsoje“. Pasak politiko, jam ir prezidentui Obama yra gerai žinoma, kiek pasaulyje daug baimės ir sunkių dalykų, pakanka atsiminti paskutiniuosius išpuolius Belgijoje, Turkijoje ir Pakistane. „Nors baimė yra suprantama, jos eksploatavimas yra absoliučiai nepriimtinas. Kai nekalti žmonės yra atstumiami vien dėl jų tikėjimo, kai atsukame nugaras blogio ir persekiojimo aukoms, tai paprasčiausiai klaidinga“, sakė JAV viceprezidentas, pridūręs, jog didžiųjų religijų pamatinis mokymas turi daug panašumų – „ką padarai mažiausiam iš mūsų, tą padarai man. Mes turime įsipareigojimą vienas kitam. Mes negalime naudotis kitais dėl savęs ir turime atsakomybę prieš ateities kartas“.

Per savo paskutiniuosius Maldos pusryčius, prieš baigiant prezidento kadenciją, prezidentas Obama papasakojo, jog Velykų rytą jis sutiko vienoje iš Vašingtono baptistų bažnyčių ir išklausė įsidėmėtiną pastoriaus pamokslą.

Taip pat paminėdamas nesenas teroristines atakas Briuselyje ir Pakistane, prezidentas Obama sakė, kad jos „gundo atstumti svetimšalį, smogti tiems, kurie neatrodo kaip mes ar meldžiasi skirtingu būdu; atsukti nugaras tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Ir tai yra teroristų siekis – susilpninti tikėjimą, mūsų geriausius impulsus, mūsų angelus“. Tačiau Velykų reikšmė yra nebijoti. „Mes išstumiame tamsą šviesa, gydome neapykantą meile ir laikomės vilties. Ir galvojame apie visa tai, ką Jėzus iškentė ir paaukojo dėl mūsų – iškeiktas, apleistas, sudraskytas, priimdamas savo mirties neteisingumą ir pasaulio nuodėmes. Sunku apčiuopti šio veiksmo pilną prasmę. Raštai sako mums, jog „Dievas taip pamilo pasaulį, jog davė savo vienatinį Sūnų, kad kiekvienas kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“. Dėl Dievo meilės galime skelbti „Kristus prisikėlė“. Dėl Dievo meilės mums buvo duota išgelbėjimo dovana. Dėl Jo mūsų viltis nėra klaidinga ir mes neturime bijoti. (...) Mes esame Velykų žmonės, vilties, o ne baimės žmonės“.

Pasak JAV prezidento, jį palietė praėjusios savaitės vaizdas – popiežius Pranciškus, plaunantis kojas pabėgėliams, skirtingų tikėjimų ir skirtingų šalių. „Tai galingas mūsų pareigų priminimas, jei mes iš tiesų nebijome, jei iš tiesų turime viltį ir jei iš tiesų tikime“, - pasakė jis.

„Mūsų tikėjimas mus pakeičia. Aš žinau, kaip tai pakeitė mane. Jis atnaujina mumyse galimybės jausmą; leidžia tikėti, jog nepaisant to, kad esame nusidėjėliai ir susvyruojame, visada yra išsigelbėjimo galimybė; (...) yra malonė ir mes, nors ir mažais dalykais, galime būti verti tos didingos meilės, kurią Dievas mums skyrė“, - baigdamas savo kalbą sakė Jungtinių Valstijų prezidentas, kreipdamasis į tuos, kuriuos pavadino bendražygiais ir bendradarbiais daugybėje darbų, ir pažadėdamas, jog, baigus prezidentavimą ir išsimiegojus tris ar keturis mėnesius, vėl imsis darbo kartu su jais. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.