2016-03-28 13:16:00

Popiežius griežtai pasmerkė išpuolį prieš krikščionis Pakistane


Po Velykų pirmadienio vidudienio maldos popiežius Pranciškus pasmerkė teroristų išpuolį Pakistane ir paragino melstis, kad pasaulyje viešpatautų meilė, teisingumas ir santaika.

„Vakar, centriniame Pakistane, Velykų šventę sukruvino baisus išpuolis, nusinešęs daugybės nekaltų žmonių gyvybes, kurių dauguma krikščionių šeimos – pirmiausia moterys ir vaikai – miesto parke džiugiai leidę Velykų šventadienį. Trokštu išreikšti savo artumą visiems paliestiems šio niekšiško ir beprotiško nusikaltimo ir raginu melstis Viešpačiui už aukas ir jų artimuosius. Raginu šalies valdžią ir visą visuomenę padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų atkurtas visų žmonių, o ypač labiausiai pažeidžiamų religinių mažumų, saugumas ir ramybė. Dar kartą sakau, kad smurtas ir žmogžudiška neapykanta veda tik į skausmą ir destrukciją. Tarpusavio pagarba ir brolybė yra vienintelis kelias į taiką. Viešpaties prisikėlimo iškilmė, - sakė Pranciškus, - tesužadina mumyse dar karštesnę maldą į Dievą, kad Jis sustabdytų terorą ir mirtį sėjančius smurtautojus, kad pasaulyje viešpatautų meilė, teisingumas ir santaika. Visi kartu melskimės už žuvusius šiame pasikėsinime, už šeimas, už tos šalies krikščionis ir etnines mažumas.“ (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.