2016-03-28 13:11:00

Popiežius Velykų pirmadienį: Dėkingi medituojame Prisikėlimo slėpinį


Velykų pirmadienio vidudienį vėl kelios dešimtys tūkstančių žmonių susirinko į Šv. Petro aikštę ir kartu su popiežiumi kalbėjo velykinę antifoną „Regina Caeli“, kuri Velykų liturginiu laikotarpiu pakeičia tradicinę „Viešpaties angelo“ maldą.

„Pirmadienį po Velykų, vadinamą „Angelo pirmadieniu“, mūsų širdys dar pilnos velykinio džiaugsmo, - kreipėsi popiežius Pranciškus į maldos susitikimo dalyvius. Po Gavėnios – atgailos ir atsivertimo meto, kurį šiais Šventaisiais gailestingumo metais Bažnyčia labai intensyviai išgyveno; po įspūdingų Velykų tridienio apeigų, šiandien stovime prie tuščio Jėzaus kapo, nustebę ir dėkingi medituojame didįjį Viešpaties prisikėlimo slėpinį“.

„Gyvybė nugalėjo mirtį. Gailestingumas ir meilė nugalėjo nuodėmę. Reikia tikėjimo ir vilties, kad atsivertume nuostabiam naujam akiračiui“, - sakė popiežius, kviesdamas leisti, kad mus visus užlietų tie jausmai, kurie skamba Velykų Sekvencijoje: „Žinome Kristų tikrai prisikėlus“.

„Šiais Jubiliejaus metais, - tęsė Pranciškus, - esame kviečiami atrasti ir su nepaprastu intensyvumu priimti guodžiančią prisikėlimo žinia: „Mano viltis, Kristus, prisikėlė!” Jei Kristus prisikėlė, naujomis akimis ir nauja širdimi galime žiūrėti į visus, taip pat ir neigiamus, mūsų gyvenimo įvykius. Tamsos, nesėkmių ir nuodėmių akimirkos gali transformuotis ir žymėti naujo kelio pradžią. Net jei pasiekiame savo skurdo ir silpnumo dugną, prisikėlęs Kristus mums duoda jėgų keltis. Jei pasitikime Juo, gelbėja mus Jo malonė. Nukryžiuotas ir prisikėlęs Viešpats mums kalba apie istorijoje esantį ir veikiantį gailestingumą“.

„Marija buvo Jėzaus kančios ir prisikėlimo tyli liudininkė. Ji stovėjo prie kryžiaus; skausmas jos nepalaužė; tikėjimas jai suteikė stiprybės. Sielvarto prislėgtoje motinos širdyje degė vilties liepsna. Prašykime ją, kad ji mums padėtų priimti velykinę prisikėlimo žinią ir įkūnyti ją mūsų kasdieniame gyvenime. Mergelė Marija tesuteikia mums tvirtą įsitikinimą, kad kiekvienas skausmingas mūsų gyvenimo žingsnis, nutviekstas Velykų šviesos, taps palaiminimu ir džiaugsmu mums ir kitiems žmonėms, ypač tiems, kurie kenčia dėl egoizmo ir abejingumo“, - sakė popiežius ir pakvietė visus kartu sukalbėti velykinę meldą „Regina Caeli“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.