2016-03-26 09:37:00

Pápai keresztút a Colosseumnál: Semmi nem győzheti le Isten szeretetét


Nagypénteken este, a hagyományoknak megfelelően került sor a Via Crucis-ra Rómában, a Colosseumnál. Az egyes stációknál felolvasták Gualtiero Bassetti bíboros elmélkedéseit, majd a keresztút után Ferenc pápa hosszan imádkozott Krisztus keresztjéhez. Felsorolta a világunkat uraló szörnyűségeket, az emberi erkölcstelenséget és önzést, de egyben rámutatott az emberiség jó arcára is. Az egyes stációk között különböző nemzetiségű családok, illetve szentföldi ferencesek vitték a keresztet.

A kereszt: a legnagyobb szeretet és a legaljasabb rossz jele

A pápa imájában, amely fohászok sora a kereszthez, összesűrítette mindazt a jót és rosszat, amelyet a mai ember tesz. Az isteni szeretet és az emberi igazságtalanság szimbóluma, a szeretetből tett legnagyobb áldozat és az ostobaságból elkövetett végleges önzés jelképe: ez elsősorban az a fa, amelyre Jézust felszögezték – mondta a pápa.         

Kereszt a rossz: a gyilkosságok, a háborúk, a fundamentalizmus

Ó, Krisztus keresztje, még ma is állsz megölt testvéreinkben, akiket élve elégettek, akiknek torkát átmetszették, akiket barbár kardokkal és gyáva csönddel lefejeztek… Ó, Krisztus keresztje, még ma is látunk azokban, akik a betűt és nem a lelket ismerik, a halált és nem az életet, és akik ahelyett, hogy az irgalmasságot és az életet tanítanák, büntetéssel és halállal fenyegetnek, és elítélik az igazat.

A kereszt – folytatta a pápa – a fundamentalizmusokban és a terrorizmusban is megjelenik, egyes vallások követői révén, akik megszentségtelenítik Isten nevét, és arra használják föl, hogy hallatlan erőszak-cselekedeteiket igazolják. Kereszt a fegyverkereskedelem, amely a háborúkat, a rablást és a korrupciót táplálja. A pápa Krisztus keresztjével azonosította azokat, akik a „közös otthont” pusztítják. Kereszt az elhagyatott idősek magánya, a társadalomból kiselejtezett fogyatékkal élők megpróbáltatásai is.

Kereszt a szeretet: az irgalmas szamaritánusok, a családok, az önkéntesek

De kereszt a végtelen szeretet megnyilvánulása egyben: Ó, Krisztus keresztje, ma is látjuk benned azoknak a szerzetesnőknek és szerzeteseknek – az irgalmas szamaritánusoknak – az arcát, akik mindent otthagynak, hogy az evangélium csöndjében bekössék a szegénység és az igazságtalanság sebeit. Ó, Krisztus keresztje, ma is látunk téged azokban a családokban, amelyek hűségesen és termékenyen élik meg házastársi hivatásukat. Ferenc pápa megmutatta a feltámadás útját is: vagyis azokat az egyszerű embereket, akik örömmel élik meg hitüket a mindennapokban, azokat az önkénteseket, akik odaadóan segítik a rászorulókat.

Kereszt a végsőkig szerető Isten

A kereszt megmutatja nekünk a végsőkig szerető Istent. Ezért kell fohászkodnunk a kereszthez, hogy megtanítsa nekünk, hogy a felkelő nap mindig erősebb az éj sötétjénél, és hogy a rossz látszólagos győzelme szertefoszlik az üres sír előtt. Mert semmi nem tudja legyőzni, beárnyékolni vagy meggyengíteni Isten szeretetét – mondta még imájában Ferenc pápa a Colosseumnál tartott nagypénteki keresztút végén.

(gá)
All the contents on this site are copyrighted ©.