2016-03-24 17:55:00

Popiežiaus gailestingumo gestas migrantų centre Romoje


Prieglobsčio prašančiųjų priėmimo centrui (CARA) Castelnuovo di Porto miestelyje vadovauja socialinis kooperatyvas „Auxilium“. Kooperatyvas darbuojasi Italijos migrantų priėmimo sistemoje nuo 2007 metų, popiežiaus aplankytam CARA centrui prie Flaminijaus kelio šiaurės Romoje vadovauja nuo 2014 metų. CARA centre Castelnuovo di Porto miestelyje šiuo metu gyvena 892 migrantai iš 25 kraštų, jame dirba 114 įvairių profesijų atstovai, teikiantys centro gyventojams visokeriopą medicininę, psichologinę, administracinę pagalbą. Didžioji dauguma centro gyventojų yra musulmonai. Krikščionių mažumą, be katalikų, sudaro daug koptų ir protestantų.

„Auxilium“ vadovybė popiežiaus apsilankymo išvakarėse paskelbtame komunikate pasidžiaugė CARA centrui paliudytu popiežiaus palankumo gestu, dėkojo Šventajam Tėvui už žinią, kad CARA centre Castelnuovo di Porto laikys šv. Mišias visiems jo gyventojams ir darbuotojams.

Popiežiaus apsilankymas CARA centre – tai dar vienas jo gailestingumo gestas, atkreipiantis dėmesį į milijonus žmonių, kurie leidžiasi į savo gyvenimo vilties kelionę. Esme tikri, kad popiežiaus nusilenkimas numazgoti migrantų ir pabėgėlių kojas negalės nepadėti sužadinti visų abejojančiųjų sąžines ir pajusti mūsų atsakomybę už tuos, kurie bėga ieškodami geresnio gyvenimo. Socialinis kooperatyvas „Auxilium“ pasijuto dar labiau paskatintas rūpintis migrantais ir jiems padėti po popiežiaus Pranciškaus apsilankymo Lampedūzos saloje prieš trejus metus, jo pontifikato pradžioje, rašoma komunikate.

„Auxilium“ taip pat pranešė apie išrinktuosius dvylika, kuriem popiežius numazgojo kojas Didžiojo ketvirtadienio Paskutinės vakarienės apeigose: 11 migrantų ir viena „Auxilium“ darbuotoja italė katalikė. Iš vienuolikos migrantų keturi yra jauni nigeriečiai katalikai, trys - eritrėjietės krikščionės koptės, trys musulmonai (siras, pakistanietis ir malietis) ir jaunas indas induistas.

Socialinis kooperatyvas „Auxilium“ bendradarbiauja su Italijos „Caritas“, vietinėmis katalikų bendruomenėmis ir parapijomis. „Auxilium“ vadovaujamą CARA centrą Castelnuovo di Porto 2015 metų balandį aplankė popiežiaus Pranciškaus išmaldininkas vysk. Krajewskis, kuris centro svečiams perdavė popiežius sveikinimą. Centro gyventojai dalyvavo tarpreliginiame maldos už taiką susitikime gruodžio 14 dieną už  teroristinės atakos Paryžiuje aukas ir pristatė popiežiui Pranciškui skirtą „Tautų santarvės vėliavą“ pasiūtą iš 26 centro gyventojų kraštų vėliavų. 300 centro atstovų iškėlė vėliavą Šv. Petro aikštėje sausio 16 dieną, per Gailestingumo jubiliejaus Migrantų ir pabėgėlių dieną.

Prieglobsčio prašančiųjų priėmimo centrai CARA yra vyriausybiniai Italijos vidaus reikalų ministerijos centrai pavaldūs teritorinėms prefektūroms. CARA centras Castelnuovo di Porto miestelyje yra vienas iš pagrindinių Italijoje, kuriame gyventojų daugumą sudaro jauni vyrai musulmonai iš 15 Afrikos ir 9 Azijos kraštų. Centre šiuo metu 892 gyventojai: 849 vyrai, 36 moterys ir 7 mažamečiai. 80 procentų yra jaunimas nuo 19 iki 26 metų, tačiau yra ir irakiečių keturių kartų šeima,– nuo promočiutės iki vaikų. 557 centro gyventojai yra musulmonai, 239 – krikščionys, 94 – sekmininkai, 2 – induistai. Beveik 70 procentų centro gyventojų laukia apeliacinio sprendimo dėl nesuteikto prieglobsčio, penktadalis yra perkeliamų asmenų programoje, dar apie dešimtadalis integravimo sistemoje arba laukia sprendimo dėl prieglobsčio statuso suteikimo. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.