2016-03-24 17:32:00

Pasaulio Jaunimo Dienos trisdešimtasis gimtadienis


Kovo 23-ąją prieš trisdešimt metų, 1986-iais, pirmą kartą švęsta Pasaulio jaunimo diena. Apie Pasaulio Jaunimo dienos įsteigimą popiežius šv. Jonas Paulius II pranešė Kardinolų kolegijai ir Romos kurijai per kalėdinį susitikimą 1985 metų gruodžio 20 dieną. Tą sykį popiežius pasakė: „Viešpats nepaprastu būdu palaimino susitikimą su jaunimu (Verbų sekmadienio vigilijoje 1985 metais) taip, kad kitiems ateinantiems metams įsteigta „Pasaulio Jaunimo Diena“, kuri bus švenčiama Verbų sekmadieniais, bendradarbiaujant su Popiežiškąja pasauliečių taryba.

Pirmosios Pasaulio Jaunimo Dienos tema buvo apaštalo šv. Petro laiško žodžiai: „Visuomet pasiruošę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3,15).

Šv. Jonas Paulius II švęsdamas pirmąją Pasaulio jaunimą dieną Mišių homilijoje sakė, kad „ši diena susijusi su viltimi, kuri neapgauna (Rom 5,5). Nuolat atsinaujinančioms kartoms reikia šios vilties. Joms vis daugiau jos reikia“, tikino Jonas Paulius II kalbėdamas jaunimui prieš tris dešimtmečius ir tęsė:

„Neliko nuvilti tie, kurie įžengiančiam į Jeruzalę Jėzui šaukė: „Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu!“ Taip! Jis ateina. Jis įžengė į žmonijos istoriją. Jėzuje Kristuje Dievas visiems laikams įžengė į žmonijos istoriją. Jaunime, jums priklauso pirmiesiems jį sutikti. Turite nuolat su juo susitikti. Jaunimo diena tą ir reiškia, kad eitumėte susitikti su Dievu, kuris įžengė į žmonijos istoriją per Jėzaus Kristaus Velykų slėpinį. Jo įžengimas neatšaukiamas. Ir jis trokšta pirmiausiai sutikti jus, jaunime! Ir kiekvienam pasakyti: Sek manimi: Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.