2016-03-23 16:35:00

Tikėjimo kankiniai - Gailestingumo moterys ir vyrai


Saleziečiai ir Jemeno katalikai Didįjį ketvirtadienį ypatingai melstis už pasaulio taiką ir Adene be žinios dingusio kunigo Tom Uzhunnalilo išlaisvinimą. Saleziečių vyresnysis kun. Angel Fernandez Artime paprašė ne tik savo kongregacijos dvasinės šeimos, bet visų pasaulio krikščionių melstis už kunigo išlaisvinimą. Iš Indijos kilęs kunigas Tomas buvo pagrobtas kovo 4 dieną per teroristinės grupuotės surengtas žudynes Adeno senelių ir ligonių slaugos namuose. Iš viso buvo nužudyta šešiolika žmonių, įskaitant keturias pal. Kalkutos Motinos Teresės įsteigtos Meilės misionierių kongregacijos vienuoles: Anselmą, Judith’ą, Marguerite ir Reginette.

Didysis ketvirtadienis šiemet sutampa su kovo 24 dieną Bažnyčioje minima Kankinių misionierių diena. Šių metų Kankinių misionierių dienai parinkta tema: „Gailestingumo moterys ir vyrai“.

Pasak kun. Michele Antuoro, Italijos „Missio“ direktoriaus, popiežius Gailestingumo jubiliejaus bulėje nurodė, kad gailestingumo moterys ir vyrai yra tie, kurie gebėjo apimti „visą turtingą Jėzaus užduotį, išreiškiamą pranašo žodžiais: paguosti vargdienius žodžiais ir darbais, skelbti laisvę pakliuvusiems į naujas šiuolaikinės visuomenės vergijos formas, grąžinti regėjimą nebegalintiems matyti, grąžinti kilnumą tiems, iš kurių jis atimtas“ (Misericordiae Vultus). Jėzus yra gailestingojo Tėvo veidas, kuriame galima pamatyti visų kankinių misionierių veidus, kurie tarsi mozaikos akmenėliais sudaro ir atskleidžia gailestingojo Tėvo atvaizdą.

Saleziečių Didysis rektorius kun. Angel pakvietė daug kur pasaulyje apsireiškiančio skausmo akivaizdoje susitelkti maldoje, ypač Didįjį ketvirtadienį, kai palydėsime Jėzų į Getsemanės skausmą ir vienatvę. Saleziečių vyresnysis socialiniuose tinkluose paskelbtoje video žinioje taip pat išsakė saleziečių artumą ir solidarumą dingusio kunigo Tomo Uzhunnalilo artimiesiems.

Indijos-Bengalūro saleziečių bendruomenės, kuriai priklauso Adene be pėdsakų dingęs kunigas, vyresnysis kun. Mathew Valarkot paprašė internetinės žiniasklaidos priemonių nespekuliuoti apie dingusio kunigo esamą padėtį ar kokios jo gyvenimo sąlygas, nes ligi šiol nėra patikimų žinių apie pagrobto kunigo likimą. „Mes toliau meldžiamės už kun. Tomą, kad Viešpats jį apsaugotų nuo bet kokio skausmo ir kuo greičiau jį išlaisvintų“, pareiškė Indijos-Bengalūro saleziečių atstovas.

56 metų kun. Tomas Uzhunnalil kilęs iš Ramapuramo, pietinės Keralos valstijos. Jis užaugo giliai religingoje katalikų šeimoje, prieš metus miręs jo dėdė kun. Matas yra saleziečių bendruomenės Jemene, kurioje pastaruosius ketverius metus tarnavo kun. Tomas, steigėjas.

Jungtinių Arabų Emiratų, Omano ir Jemeno katalikų vyskupas, Pietinės Arabijos Apaštališkasis vikaras Paul Hinder pasakė portalui „Asianews“, jog visi jo Bažnyčios tikintieji tebėra šoko būsenoje dėl Motinos Teresės vienuolijos seserų brutalaus nužudymo ir kunigo Tomo pagrobimo. Apaštališkojo vikariato tikintieji meldžiasi prašydami keturias vienuoles kankines užtarti Jemeną ir Artimuosius rytus, kad įsigalėtų taika ir pasibaigtų prievarta.

„Per Didžiosios savaitės apeigas melsimės už dingusio kunigo Tomo išlaisvinimą, ypač per adoraciją po Paskutinės Vakarienės mišių“, pasakė vyskupas. Jis užtikrino maldos vienybę su gedinčiais dėl Adeno žudynių, su nužudytųjų artimaisiais, Motinos Teresės seserų kongregacija, saleziečiais ir visais Jemeno krikščionimis, kurie šią bandymų valandą liko be ganytojo. Sanos krikščionių bendruomenei Jemene, kurią aptarnauja kun. George, Velykų tridienio apeigos šiemet bus liūdnesnės, kuklesnės, uždaresnės, pažymėjo portalas „Asianews“.

„Popiežiškojo misijų darbų“ sąjūdžio jaunimas metinei maldos ir pasninko dienai už kankinius misionierius parinko San Salvadoro arkivyskupo, pal. Oskaro Arnulfo Romero nužudymo 1980 metais metinių dieną, kovo 24-ąją. Popiežius Pranciškus arkivyskupą paskelbė palaimintuoju 2015 metų gegužės 23 d. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.