2016-03-22 12:06:00

Slovenský dominikán Konštanc Adam menovaný za sudcu Rímskej roty


Vatikán 22. marca – Slovenský dominikán P. Miroslav Konštanc Adam OP bol Svätým Otcom Františkom menovaný za sudcu (preláta audítora) Tribunálu Rímskej roty. Ako dnes informovala Svätá stolica, okrem pátra Konštanca Adama, ktorý pôsobí ako rektor Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme, Svätý Otec vymenoval aj ďalšieho preláta audítora rovnakého tribunálu. Je ním Mexičan José Fernando Mejía Yáñez MG, v súčasnosti vedúci kancelárie Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry, člen kňazskej spoločnosti apoštolského života Misioneros de Guadalupe.

Páter Miroslav Konštanc Adam OP sa narodil 2. augusta 1963 v Michalovciach. Po gymnaziálnych štúdiách v rodnom meste v rokoch 1982-1987 absolvoval štúdium na Vysokej škole veterinárskeho lekárstva v Košiciach. V rokoch 1987-1990 pracoval v Štátnom veterinárnom ústave v Michalovciach ako veterinárny lekár, bakteriológ a hygienik potravín. Dňa 26. februára 1989 vstúpil do tajného noviciátu rehole dominikánov, 28. apríla 1990 zložil prvé rehoľné sľuby a 13. apríla 1993 doživotné. V rokoch 1990-1995 absolvoval filozoficko-teologické štúdium na Cyrilometodějskej teologickej fakulte Palackého univerzity v Olomouci.

Po svojej kňazskej vysviacke 24. júna 1995 pôsobil ako kaplán študentov Ekonomickej univerzity vo farnosti Bratislava-Kalvária. Postgraduálnu lektorskú skúšku z teológie zložil v septembri 1996 v Prahe. V rokoch 1996-2001 absolvoval licenciátne a doktorské štúdium kánonického práva na Pápežskej univerzite sv. T. Akvinského (Angelicum) v Ríme. V rokoch 2001-2005 bol provinciálom Rehole dominikánov na Slovensku. V rokoch 2001-2010 bol odborným asistentom kánonického práva na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave, v roku 2004 aj na Teologickom inštitúte sv. T. Akvinského v Kyjeve. V rokoch 2003-2005 bol sudcom Metropolitného tribunálu Košickej arcidiecézy.

Dňa 11. októbra 2005 bol vymenovaný za profesora na Fakulte kánonického práva Pápežskej univerzity sv. T. Akvinského v Ríme. V letných mesiacoch rokov 2006-2007 pracoval ako obhajca zväzku na Metropolitnom tribunáli Losangeleskej arcidiecézy v Kalifornii. Od roku 2006 je sudcom Prvej inštancie Interdiecézneho tribunalu Rímskej diecézy a ostatných diecéz Lazia. Od roku 2009 je komisárom Kongregácie pre náuku viery a takisto Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života v Ríme. V decembri 2009 bol vymenovaný za dekana Fakulty kánonického práva a prorektora Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme.

Dňa 26. marca 2012 bol vymenovaný za rektora Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme. V roku 2014 ho Svätý Otec František vymenoval za člena pápežskej komisie na prípravu reformy procesov o nulite manželstva. (Zdroj: TK KBS) -jb-

Rozhovor s novomenovaným sudcom Rímskej roty Konštancom M. Adamom OP
All the contents on this site are copyrighted ©.