2016-03-22 18:07:00

Rozhovor s novomenovaným sudcom Rímskej roty Konštancom M. Adamom OP


Vatikán 22. marca - Svätý Otec vymenoval pátra Konštanca Miroslava Adama OP za sudcu Rímskej roty. Slovenský dominikán momentálne pôsobí ako rektor pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského a tiež ako sudca interdiecézneho tribunálu v rámci Talianska. V súvislosti s dnes zverejneným menovaním poskytol páter Konštanc Miroslav Adam krátky rozhovor pre Vatikánsky rozhlas:

Svätý Otec Vás vymenoval za preláta sudcu Rímskej roty. Čo všetko obnáša táto funkcia?

Táto funkcia je veľká pocta nielen pre mňa, ale aj pre náš národ, lebo už sme mali sudcu Rímskej roty, Mons. Daniela Faltina (1927-2008, člen rehole minoritov - pozn.), ktorý bol prvý Slovák na tomto poste. Tribunál Rímskej roty je apoštolský tribunál, pretože sudcovia Rímskej roty súdia v mene Svätého Otca, nástupcu apoštola sv. Petra, preto „apoštolský“ tribunál. Keďže súdia v mene Svätého Otca, musia mať hodnosť prelátov. Zloženie Roty je v súčasnosti asi 20 alebo 22 sudcov, ak sa nemýlim, šéfuje im dekan, jeden z nich zvolený a menovaný Svätým Otcom, ktorý organizuje ich prácu.

Môžeme povedať, že je to tribunál vyššej inštancie, ktorý pracuje pri Svätej stolici, obyčajne v odvolacom stupni, teda je to najvyšší odvolací tribunál pre všetkých veriacich na celom svete. Slúži nielen na to, ale prispieva aj k jednote právnej vedy, lebo vlastnými rozsudkami pomáha tribunálom nižších inštancií. To znamená, že najlepšie rozsudky sudcov Rímskej roty, ak rozsudzujú po prvý krát v nejakých komplikovaných záležitostiach, sa publikujú, samozrejme so zamlčaním pravých mien stránok v procese. A tým pádom sú to precedenčné prípady, na základe nich potom rozhodujú sudcovia vo všetkých diecézach celého sveta.

Kedy nastúpite do tohto úradu?

Nakoľko môj úrad rektora Pápežskej univerzity sv. Tomáša končí 4. mája, generálny predstavený mojej rehole požiadal Svätého Otca, aby ma nechali v tomto úrade dokončiť, pretože musia hľadať môjho nástupcu. Slávnostný sľub a prísahu, ktorú skladá každý sudca na začiatku svojho úradu, zložím 21. apríla, vo štvrtok, niekedy pred obedom, ako mi povedali.

Bude to znamenať, že v najbližších rokoch budete musieť Vašu pedagogickú činnosť nechať trošku bokom?

Áno, pretože riadny profesor, ako som na Fakulte kánonického práva Pápežskej univerzity, aj rektor, ktorým stále ešte som, sú na plný úväzok. Takisto aj sudca Rímskej roty je na plný úväzok. Už som sa rozprával s dekanom Rímskej roty a dal mi povolenie, že od budúceho akademického roku budem môcť učiť maximálne jeden predmet - právnych disciplín, samozrejme - za semester, to znamená, že dva predmety do jedného akademického roka. -jb-

Slovenský dominikán Konštanc Adam menovaný za sudcu Rímskej roty
All the contents on this site are copyrighted ©.