2016-03-22 15:16:00

Popiežius meldžiasi už žuvusiuosius Briuselyje


Sužinojęs apie pasikėsinimus, įvykusius Briuselyje, sukrėtusius daugybę žmonių, Šventasis Tėvas paveda Dievo gailestingumui žuvusiuosius ir maldoje vienijasi su sielvarto prislėgtais jų artimaisiais, - rašoma telegramoje, kurią popiežiaus vardu jo Valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin pasiuntė Briuselio arkivyskupui. Popiežius reiškia savo artumą sužeistiesiems ir jų šeimoms, taip pat visiems gelbėtojams, prašydamas Viešpatį visiems suteikti paguodą. Popiežius dar kartą smerkia aklą smurtą, atnešusį tiek daug kančios,  meldžia taikos dovanos ir prašo Dievą laiminti kenčiančias šeimas ir visus Belgijos gyventojus. (Vatikano radijas)








All the contents on this site are copyrighted ©.