2016-03-22 11:00:00

Katechumenų pašaukimas - atsimainyti į Kristų, pasaulio Šviesą


Velykos katechumenams, ypač išrinktiems kandidatams, yra ypatingas metas jų tikėjimo kelyje. Visi, kurie baigė pasiruošimo kursus ir buvo išrinkti galės Velykų naktį priimti įkrikščioninimo sakramentus. Apeigos paprastai vysta vyskupijų katedrose, vadovaujant vyskupams. Katalikiška žinių agentūra „Fides“ praneša apie Hongongo vyskupo palinkėjimą katechumenams.

„Jūs ne tik atradote Šviesą; privalote ir atsimainyti į Šviesą, kuri apšviečią pasaulį“. Šiuo palinkėjimu Honkongo katalikų vyskupas kreipėsi užpraeitą sekmadienį į katechumenus, kurie buvo išrinkti kandidatais. Kandidatų išrinkimo apeigos paprastai įvyksta per Gavėnią visame pasaulyje. Apeigos yra sunormintos, gali kažkiek skirtis pagal vietinių Bažnyčių papročius.

Honkongo katalikų vyskupas, kardinolas John Tong Hon vadovavo kandidatų išrinkimo apeigoms ketvirtąjį Gavėnios sekmadienį. Pasak katalikiškos žinių agentūros „Fides“, artėjant Velykoms, Gavėnios laikotarpis Honkonge per Šventuosius Gailestingumo metus darėsi vis intensyvesnis ir jų kulminacija įvyks per Velyknakčio apeigas kai įkrikščioninimo sakramentus – Krikštą, Sutvirtinimą ir Eucharistiją - priims iš viso 3 200 katechumenų.

Kandidatų išrinkimo apeigos Honkonge prasidėjo trečiąjį Gavėnios sekmadienį, vasario 28 dieną. Kardinolas asmeniškai dalyvavo dviejuose kandidatų rinkimuose Šv. Pranciškaus parapijoje kovo 6 dieną. Dalyvavo maždaug 1 600 asmenų, įskaitant katechumenus, Krikšto ir Sutvirtinimo motinas, tėvus, globėjus ir katechetus, kurie lydėjo kandidatus jų tikėjimo kelyje ir padėjo pasirengti įkrikščioninimo sakramentams.

„Intensyvus katekizmo kursas, maldos susitikimai, Šventojo Rašto skaitymas grupėse, kitos dvasingumo formos padėjo dar labiau priartėti prie tikėjimo ir Bažnyčios. Po Krikšto jums atsivers naujas periodas: tikėjimą liudysite tarnyste Bažnyčiai, mažutėliams ir silpniesiems. Nes ne tik atradote Šviesą; privalote ir atsimainyti į Šviesą, kuri apšviečia pasaulį, pasakė katechumenams kardinolas John Tong Hon, Honkongo vyskupas.

Tarp asmenų, kurie priims įkrikščioninimo sakramentus Honkongo vyskupijoje Velykų naktį, yra daug šeimų – tėvai su vaikais – ir neseniai susituokusios jaunos poros. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.