2016-03-22 15:32:00

Apie popiežiaus Pranciškaus rytinių Mišių homilijas


Prieš trejus metus – 2013-ųjų kovo 22 d. popiežius Pranciškus pirmą kartą sakė pamokslą aukodamas rytines Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje.

Kaip žinoma, išrinktas 2013 m. kovo 13 d., popiežius Pranciškus nusprendė nesikelti į oficialų popiežiškąjį apartamentą Vatikano Apaštališkuosiuose rūmuose, bet pasiliko gyventi tuos pačiuose Šv. Mortos svečių namuose, kuriuose apsigyveno kartu su kitais į konklavą atvykusiais kardinolais. Naujuosius Šv. Mortos svečių namus, galvodamas apie būsimą konklavą, savo pontifikato pabaigoje pastatydino popiežius Jonas Paulius II. Popiežiaus rinkimų metu šie namai tampa nuo pasaulio izoliuota konklavoje dalyvaujančių kardinolų rezidencija. Įprastiniu Bažnyčios gyvenimo metu Šv. Mortos namų paskirtis – būti viešbučiu, kuriame apsigyvena Vatikano svečiai; jame savo butus turi taip pat ir kai kurie Vatikano institucijose dirbantys kunigai. Nuo 2013 m. kovo – tai ir oficiali, nors ir gerokai kuklesnė negu rūmų apartamentai, popiežiaus rezidencija.

Šios rezidencijos koplyčioje nuo po išrinkimo popiežius Pranciškus rytais aukoja Mišias. Panašiai privačias Mišias savo apartamentų koplyčioje aukodavę ir jo pirmtakai. Jose kartais irgi dalyvaudavo popiežių lankantys žmonės, jo svečiai. Tačiau Pranciškaus Šv. Mortos koplyčioje aukojamos Mišios nėra privačios griežtąją prasme. Nors šios Mišios nepriklauso oficialios Šventojo Tėvo veiklos programai; tačiau jose dažniausiai dalyvauja po kelias dešimtis žmonių ir popiežius jiems sako homiliją.

Tą pirmąjį kartą prieš trejus metus į popiežiaus rytines Mišias buvo pakviesti Vatikano kiemsargiai ir sodininkai. Nuo jų prasidėjo popiežiaus susipažinimas su jo valstybės darbuotojais. Vėliau į rytines Mišias buvo kviečiami ir kitų Šventojo Sosto bei Vatikano Miesto Valstybės institucijų darbuotojai, kurių iš viso yra apie 4,5 tūkstančio. Tų metų Gegužės mėnesį  atėjo eilė ir Vatikano radijo personalui. Vėliau, kai popiežius po rytinių Mišių jau buvo asmeniškai paspaudęs ranką kiekvienam darbuotojui, į rytines Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje pradėta kviesti Romos parapijų atstovus – po kelias dešimtis iš kiekvienos parapijos, kurių Romos vyskupijoje yra daugiau kaip trys šimtai.

Taip visiškai spontaniškai susiformavo ir popiežiaus sakomų rytinių pamokslų tradicija, kuri ilgainiui tapo vienu gana ryškių šio pontifikato bruožų ir kartu labai svarbia ir pasaulyje labai sekama popiežiaus Pranciškaus vykdomos mokymo misijos forma. Mes, savo ruožtu galime pridurti, kad pasižiūrėję į mūsų interneto portalo ir paskyrų socialiniuose tinkluose lankomumą, matome, jog žinios apie popiežiaus Mišias ir jo pamokslų ištraukos turi nemažą pasisekimą. Tą patį patvirtina ir Vatikano radijo portalų kitomis kalbomis statistikos.

Kas lemia šių popiežiaus homilijų, šio Pranciškaus atnešto naujo popiežiaus mokymo žanro populiarumą? Apie tai mūsų kolega iš Vatikano radijo laidų italų kalba redakcijos kalbėjosi su žurnaliste, popiežiaus biografe, Argentinos dienraščio „La Nacion“ korespondente Vatikane Elisabetta Piqué.

Mana atrodo, jog sėkmę lemia pats nepaprastas popiežiaus komunikavimo būdas: visi supranta ką jis sako, dėl to ir tiek daug sekėjų visame pasaulyje, - sakė argentinietė žurnalistė. Jis padeda gyventi Evangelijos žinia, paprastai ir suprantamai paaiškina esminius dalykus, susiedamas juos su dabartinio pasaulio situacija pasiekia žmonių širdis. Elisabetta Piqué sakė, kad šias popiežiaus homilijas seka ne tik tikintieji, bet ir Bažnyčios gyvenimo stebėtojai ar diplomatai. Iš šių homilijų metu išsakytų minčių dažnai gimsta idėjos, kurias popiežius vėliau išplėtoja kitomis progomis.

Pasak argentinietės žurnalistės, šiose homilijose atsispindintis labai asmeninis Pranciškaus stilius yra tąsa to paties stiliaus, kuriuo pasižymėjo ir ankstesnė kunigo bei vyskupo veikla Argentinoje. Tokį jį atsimena dabartiniai penkiasdešimtmečiai, kuriuos kunigas Bergoglio paruošė Pirmajai Komunijai. Paprastą, bet labai įtaigų ir mąstyti skatinantį kalbėjimą atsimena ir jo studentai kai jis dėstė Santa Fe kolegijoje. Šiandien jis kalba kaip popiežius, įkvėptas Šventosios Dvasios, tačiau sugebėjimą komunikuoti, aiškinti, pasiekti žmonių širdis jis jau ir anksčiau turėjo.

Beje, Didžiąją Savaitę ir Pirmąją Velykų savaitę popiežius Pranciškus rytinių homilijų nesako. Artimiausios Mišios su homilija Šv. Mortos koplyčioje turėtų būti aukojamos pirmadienį, balandžio 4 d. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.