2016-03-21 09:00:00

Patriarcho Baltramiejus enciklika: ortodoksija yra sinodiškumo Bažnyčia


Ortodoksų bažnyčiose sekmadienį perskaityta Konstantinopolio ekumeninio patriarcho Baltramiejaus enciklika apie ortodoksų Bažnyčios suvažiavimą. Jis įvyks Kretoje, birželio 18-27 dienomis. Šventasis ir Didysis Sinodas bus pradėtas panortodoksiška Dieviškąją Liturgija Sekminių sekmadienį Šv. Minos bažnyčioje Kretos sostinėje Heraklione. Suvažiavimo darbai bus tęsiami Kolimbario ortodoksų akademijoje, Chanijos mieste.

Patriarchas Baltramiejus laiške priminė, jog ortodoksų Bažnyčiai jos vyskupų sinodas yra pamatinės vertės įvykis: be sinodinio sprendimo neįmanoma skirti tikrojo tikėjimo (ortodoksijos) nuo erezijos. Todėl ortodoksija yra sinodiškumo Bažnyčia. Šį bažnytinį principą ortodoksų Bažnyčia visuomet laikė svarbiu ir ištikimai vykdė vietiniame kontekste. Anot patriarcho, tai kas galiojo daugelį amžių ekumeninėje ir panortodosiškoje sferoje buvo sukliudyta dėl istorinių aplinkybių. Dabar, po daugiau kaip penkių dešimtmečių pasiruošimo, visi ortodoksų Bažnyčių primai pritarė, kad susidarė palankios sąlygos panortodoksiškam suvažiavimui.

Pagrindinis ir svarbiausias suvažiavimo tikslas – paliudyti, kad ortodoksų Bažnyčia yra viena, šventa, visuotinė ir apaštališkoji Bažnyčia, vieninga taip pat Slėpiniuose, Eucharistijoje, tikėjime ir sinodiškume. Suvažiavimas pagrindinį dėmesį skirs ortodoksų Bažnyčios struktūrinėms ir išorinio gyvenimo problemoms, kurias pasak patriarcho reikia nedelsiant paderinti. Patriarchas Baltramiejus enciklikoje paryškino Ortodoksijos santykių su likusių pasauliu ir Bažnyčios misiją dabartiniais laikais temas.

Žinome, kad pasaulis labai nori išgirsti ortodoksų Bažnyčios balsą opiausiais žmonijos klausimais. Tačiau reikia, jog ji pirma suderintų vidinius klausimus, kad galėtų vykdyti savo pareigą kreiptis į pasaulį. Konstantinopolio ekumeninis patriarchas neatmetė, kad po istorinio suvažiavimo Kretoje ateityje bus šaukiami kiti panortodoksiški suvažiavimai.

 Gyvenam kritiškais laikais. Bažnyčios vienybė turi būti vienybės pavyzdžiu pasidalijimų ir konfliktų kamuojamai žmonijai. Šio sinodo sėkmė svarbi visiems Bažnyčios nariams, todėl suvažiavime pristatomi dokumentai bus vieši, kad visi tikintieji ne tik būtų informuojami apie jo eigą, bet galėtų patys išsakyti savo nusistatymą ir lūkesčius, parašė enciklikoje patriarchas Baltramiejus. Enciklikos visam ortodoksų pasauliui tekstą be patriarcho pasirašė kiti dvylika Konstantinopolio ekumeninio patriarchato metropolitų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.