2016-03-20 13:25:00

Popiežiaus raginimas savanoriams XXXI PJD proga: drąsiai ženkite į priekį!


Prieš pradėdamas Verbų sekmadienio Viešpaties Angelo maldą, popiežius pasveikino ne tik Šv. Petro aikštėje susirinkusius piligrimus, bet ir tuos tikinčiuosius, kurie stebėjo transliaciją per televiziją, radiją ar pasitelkę kitas komunikacijos priemones.

Verbų sekmadienį minima 31-oji Pasaulinė Jaunimo diena, kurios kulminacija bus liepos pabaigoje vyksiantis didžiulis jaunimo iš viso pasaulio susitikimas Krokuvoje. Popiežius priminė susitikimo temą: „Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo“ (Mt 5, 7). Šventasis Tėvas ypač sveikino jaunimą - ir susirinkusius aikštėje jaunuolius, ir viso pasaulio jaunimą. Tikiuosi, kad daugelis jūsų galės atvykti į Krokuvą, tėvynę šv. Jono Pauliaus II, kuris buvo Pasaulinių Jaunimo dienų pradininkas. Jo užtarimui pavedame likusius mėnesius iki šios piligrimystės, kuri Šventųjų Gailestingumo metų rėmuose taps jaunimo Jubiliejumi visos Visuotinės Bažnyčios mastu, - kalbėjo popiežius Pranciškus.

Čia su mumis yra daug jaunų savanorių iš Krokuvos, - tęsė Šventasis Tėvas. Grįždami į Lenkiją jie nuveš valstybės vadovams alyvų šakeles, surinktas Jeruzalėje, Asyžiuje ir Montekasino ir šioje aikštėje šiandien  pašventintas, kaip kvietimą puoselėti taikos, susitaikymo ir brolybės intencijas. Dėkoju už šią gražią iniciatyvą, drąsiai  ženkite į priekį!

Vėliau popiežius pakvietė melstis Mergelei Marijai, kad visiems padėtų giliai dvasiškai išgyventi Didžiąją savaitę, ir kartu su jais sukalbėjo Viešpaties Angelo maldą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.