2016-03-18 14:58:00

Trys popiežiaus žodžiai neokatechumenams: vienybė, šlovė, pasaulis


Penktadienį popiežius Pranciškus susitiko su septyniais tūkstančiais Neokatechumenų kelio judėjimo narių, tarp kurių buvo kelios dešimtys į misijas įvairiose pasaulio šalyse siunčiamų misionierių. Neokatechumenams sakytoje kalboje su šiuo judėjimu Bažnyčios siejamus lūkesčius popiežius apibūdino trimis raktažodžiais: vienybė, šlovė, pasaulis.

Pirmasis žodis -  vienybė. Dievo ir žmogaus priešas velnias yra bejėgis prieš Evangeliją, maldos galią, sakramentus, tačiau jis gali padaryti daug žalos gundydamas mūsų žmogiškumą. Jis sukursto vienus žmones prieš kitus, gundo teisti kitus, užsidaryti, pasėja nesantaikos rauges. Jūs, - sakė popiežius neokatechumenams, - esate gavę labai svarbią charizmą – atnaujinti krikšto malonę žmogaus gyvenime. Kiekviena charizma yra Dievo dovana, ugdanti Bažnyčios vienybę. Tačiau gautoji charizma gali silpnėti, jei imama ja didžiuotis, naudoti ją kaip skirtingumo nuo kitų ženklą. Dėl to būtina dėmesingai saugoti gautąją charizmą nuo žmogiškųjų persistengimų ir visada siekti vienybės bei būti klusniem Bažnyčiai – Šventai Motinai hierarchinei Bažnyčiai, kaip sakydavo šv. Ignacas Lojola.

Antrasis žodis – šlovė. Prieš mirtį Jėzus sakė savo mokiniams, kad jis bus „pašlovintas“, kad ant kryžiaus apsireikš jo tikroji šlovė. Tai visiškai kitokia šlovės samprata, nesuderinama su pasaulio šlove. Tai paradoksali šlovė, be triukšmo, be pritarimo ir plojimų. Tačiau tokia šlovė Evangelijos žinią daro vaisingą.

Ir galiausiai trečiasis žodis – pasaulis. Dievas taip pamilo pasalį, kad atsiuntė savo Sūnų, kad jis pasaulį išvaduotų. Pasaulis suprantamas ne supasaulėjimo prasme, bet kaip vieta, kurioje gyvename ir kur esame pašaukti duoti savo liudijimą. Popiežius dėkojo neokatechumenams už jų liudijimą, dėkojo, kad jie drąsiai eina į pasaulį. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.