2016-03-17 16:22:00

Popiežius susitiko su „Harvardo pasaulinio JT modelio“ studentais


Popiežius Pranciškus ketvirtadienį susitiko su Harvardo pasaulinio JT modelio studentais. Kaip sako pavadinimas, tai Harvardo universiteto iniciatyva prieš du su puse dešimtmečio pradėtas projektas, kuriame dalyvaujantys įvairių šalių studentai kartą per metus susirenka į susitikimą, imituojantį Jungtinių Tautų Organizacijos asamblėją. Šiemetinis toks susitikimas vyksta Romoje ir jo dalyvius – apie tris tūkstančius jaunų žmonių iš viso pasaulio – ketvirtadienio rytą pasveikino Šventasis Tėvas.

Popiežius džiaugėsi, kad šiame renginyje dalyvauja tiek daug žmonių, atstovaujančių viso pasaulio kultūrinei įvairovei. Popiežius taip pat su pasitenkinimu konstatavo, kad šiemetiniam susitikimui parinka plati tematika atspindi jaunų žmonių susirūpinimą vietinių visuomenių ir visos pasaulio bendruomenės gerove. Tačiau kartu popiežius prašė neužmiršti, kad problemos, apie kurias diskutuojama šiemetiniame studentiško JTO modelio susitikime nėra abstrakčios, kad už jų slypi tikri žmonės, turintys vardą ir veidą. Popiežius taip pat atkreipė dėmesį į vieną dramatiškiausių dabartinio pasaulio problemų išraišką – senus ir naujus, vyrus, moteris ir vaikus priverstus bėgti iš savo namų. Šie žmonės nori, kad mes juos išgristume. Į jų šauksmą turime atsiliepti mūsų pastangomis vardan teisingumo, taikos ir solidarumo.

Tikiuosi, - sakė Pranciškus, - kad gyvenime jau turėjote progos pamatyti kaip Katalikų Bažnyčia tarnauja vargšams ir pabėgėliams, remia šeimas ir vietines bendruomenes, gina kiekvienam žmonijos šeimos nariui priklausančias teises ir orumą. Mes, krikščionys, tikime, kad Jėzus mus kviečia tarnauti mūsų broliams ir seserims, rūpintis kitu žmogumi, nepriklausomai nuo jo kilmės ir aplinkybių, kuriose su juos susitinkame. Tačiau tai nėra tik išskirtinis krikščionių bruožas, bet visų žmonių pašaukimas, įsišaknijęs mums visiems bendrame žmoniškume. Šis pašaukimas glūdi mumyse kaip žmonėse, kaip asmenyse. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.