2016-03-09 10:13:00

Barmhärtighetsgärningarna: 4. Undervisa den okunnige


I sitt budskap inför Världsungdomsdagen i Krakow den 26-31 juli bad påven Franciskus oss att varje månad utföra en av de kroppsliga och en av de andliga barmhärtighetsgärningarna för vår nästa. Under Barmhärtighetens Jubelår presenterar Vatikanradion därför en serie där vi presenterar alla barmhärtighetsgärningarna, ser närmare på deras innebörd och presenterar konkreta förslag på hur vi kan följa påven Franciskus uppmaning till Kyrkan.

”Förstår du vad du läser?” Det är frågan som aposteln Filippos ställer till den etiopiske hovmannen i Apostlagärningarnas åttonde kapitel. Och hovmannen svarar honom: ”Hur skulle jag kunna göra det utan att någon vägleder mig?” (Apg 8:30-31). Medan den första av de andliga barmhärtighetsgärningarna fokuserar på att vandra tillsammans med människor i deras sökande efter Gud så fokuserar den andra, att undervisa den okunnige, på att rusta dem för deras vandring och liv i tron.

I Bibeln förekommer orden "lära" och "undervisa" sammanglagt 75 gånger, och när vi läser om Jesus i evangelierna så ser vi att han ägnar största delen av sin tid åt just undervisning. Vi har även några längre undervisningar av Jesus bevarade, såsom Bergspredikan. Efter sin död och uppståndelse sänder Jesus i sin tur ut sina apostlar med orden: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.” Jesus avslutar sedan med att försäkra sina apostlar: ”Och jag är med er alla dagar till tidens slut” (Matt 28:19-20).

Sedan Kristus sände ut apostlarna i världen har Kyrkan i varje tid svarat på människornas behov av utbildning. Den monastiska rörelsen har alltid haft ett särskilt fokus på studier och undervisning och grundade de första skolorna och universiteten. Många helgon har även vigt sina liv till att tjäna Herren genom undervisning, bland andra den helige Johannes Bosco, den salige Henry Newman och den helige Ignatius av Loyola som grundade jesuitorden för att sprida kunskap om den katolska tron mitt under den protestantiska reformationen. Och behovet av undervisning och utbildning, särskilt inom tron, är inte mindre idag. I sin inledning till ungdomskatekesen YouCat konstaterar påven emeritus Benedictus XVI att dagens unga ”behöver vara mer rotade i tron” än sina föräldrars generation om de ska kunna möta den moderna tidens utmaningar.

För att kunna utföra den andra andliga barmhärtighetsgärningen måste vi först inse att vi själva alltid har mer att lära. Därför måste vi först ta oss tid att själva studera, för att sedan kunna ge frukterna av dessa studier vidare till andra. Dessa frukter kan förmedlas både enskilt, i samtal, andlig vägledning och själavård, eller i grupp som katekesundervisning eller genom olika föredrag. Ett annat sätt att utöva den andra andliga barmhärtighetsgärningen för unga är att be över om det kanske är så att Gud kallar någon till att utbilda sig till lärare. Oavsett vilket ämne som man undervisar i så kan man få bli ett viktigt redskap för att förmedla tron till dem som man undervisar, även om det kanske bara är att genom sitt sätt visa sina elever kärlek och barmhärtighet.
All the contents on this site are copyrighted ©.