2016-03-15 13:51:00

Popiežius Pranciškus: Kryžius – Dievo nusižeminimo ženklas


Pasakodama išganymo istoriją, Biblija naudoja žalčio įvaizdį. Jis yra gundymo bei pasmerkimo, bet kartu, slėpiningai, ir išganymo simbolis. Apie tai kalba antradienio Mišių skaitiniai, kuriuos popiežius Pranciškus komentavo Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. Pirmasis skaitinys iš Skaičių knygos kalba apie iš Egipto vergijos išvestos Izraelio tautos murmėjimą prieš Mozę ir Dievą; apie bausmę – nuodingus žalčius ir apie išsigelbėjimo priemonę – ant stulpo iškeltą varinį žaltį, į kurį pažvelgdamas nuodingo žalčio įgeltas žmogus išgelbėdavo gyvybę. Šio simbolio aidą girdime ir šios dienos Evangelijoje kai Jėzus sako, kad jis būsiąs iškeltas aukštyn.

Dievas paliepė Mozei: „Pasidirbk ugningą žaltį ir pridėk jį prie stulpo. Kiekvienas, kuris yra įgeltas, pažvelgęs į jį liks gyvas”. Atkreipkime dėmesį, - sakė popiežius Pranciškus, - Dievas nenumarina nuodingų žalčių, juos palieka. Tačiau jei kuris šių nuodingų žalčių pakenktų žmogui, žmogus, pažvelgęs į varinį žaltį, liks gyvas. Žaltys „iškeltas“.

Žodį „iškelti“ girdime ir Jėzaus diskusijoje su fariziejais, kurią perteikia šios dienos Evangelija. Jėzus sako: „Kai Žmogaus Sūnų būsite aukštyn iškėlę, – suprasite, kad Aš Esu“. „Aš Esu“ – tai Dievo vardas. Tai tas pats vardas, kuriuo Dievas prisistatė Mozei kalbėdamas iš degančio krūmo, - priminė popiežius.

Žaltys, nuodėmės simbolis. Žaltys, kuris neša mirtį. Tačiau ir žaltys, kuris gelbėja. Šv. Paulius, kalbėdamas apie Kristaus slėpinį, sako, kad jis dėl mūsų išganymo visiškai nusižemino, apiplėšė pats save, iš savęs atėmė dieviškumą, kad jis dėl mūsų tapo nuodėme. Tad, pagavų šios dienos skaitinių pranašišką žinią, pagal šiandien girdėtą Biblijos simbolį, galime sakyti, kad Kristus tapo žalčiu. Žmogaus sūnus kaip žaltys, žmogaus sūnus tapęs nuodėme iškeliamas aukštyn, kad mus išgelbėtų.

Tokia yra mūsų išganymo istorija, - sakė Pranciškus. Tokia yra Dievo meilės mums istorija. Jei norime suprasti Dievo meilę, turime žiūrėti į Nukryžiuotąjį.

Nuodėmė yra velnio darbas ir Jėzus nugali velnią pats tapdamas nuodėme. Taip jis mus visus išvaduoja. Kryžius tai ne papuošalas, ne brangakmeniais nusagstytas meno kūrinys, kokių kartais matome. Kryžius tai Dievo „susinaikinimo“ iš meilės slėpinys. Jis yra tas dykumoje iškeltas žaltys, jau tuomet žadėjęs išgelbėjimą, o dabar pagydantis kiekvieną kas į jį žiūri. Ir tai padaroma ne burtininko lazdelės prisilietimu. Ne!  Tai padaro Žmogaus Sūnaus kančia, Jėzaus Kristaus kančia. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.