2016-03-15 13:27:00

Popiežius per Gailestingumo metus paskelbs penkis šventuosius


„Teikti pagalbą skaistyklos vėlėms ir stengtis taikiai gyventi su visais žmonėmis“ – tokias gaires savo įsteigtos kongregacijos šeimai mirdamas nurodė palaimintasis t. Jėzaus Marijos Stanislovas – Jonas Papczynskis, kurį popiežius Pranciškus paskelbs Bažnyčios šventuoju birželio 5 dieną, Šventųjų Gailestingumo metų X eilinį sekmadienį. Tose pačiose kanonizacijos apeigose su septynioliktajame amžiuje gyvenusiu Marijonų kongregacijos steigėju lenku Papczynskiu, šventąja bus paskelbta švedė palaimintoji Marija Elžbieta Hesselblad, jaunystėje iš liuteronų bendruomenės perėjusi į katalikų Bažnyčią šv. Brigitos ordino atnaujintoja, gyvenimą ypatingu būdu pašventusi krikščionių vienybei.

Popiežius Pranciškus šiemet vadovaus dar dviem kanonizacijos iškilmėms, kurių metu paskelbs dar tris šventuosius. Bene žinomiausia pasaulyje šiemet popiežiaus kanonizuojama palaimintoji yra Nobelio taikos premijos laureatė Kalkutos Motina Teresė, Meilės misionierių kongregacijos steigėja, pelniusi viso pasaulio dėmesį ir įvertinimą už krikščioniškus artimo meilės darbus labiausiai vargstantiems vargšams. Albanė pal. Motina Teresė, mačiusį kiekviename vargstančiame ant kryžiaus trokštantį Kristų, konkrečiais gailestingumo darbais paliudijo kaip pagirdyti fizinius ir dvasinius varguolius. Ją popiežius kanonizuos rugsėjo 4 dieną.

Trečioji Gailestingumo jubiliejaus kanonizacija įvyks spalio 16 dieną. Popiežius šventaisiais paskelbs savo tautietį iš Kordobos, pal. kunigą Juozapą Rožinio Gabrielių Brochero, garsų argentiniečių sielovadininką ir jaunuolį meksikietį, vieną amžiumi jauniausių naujųjų laikų šventųjų, 15-metį kankinį Juozapą Sanchez del Rio, nukankintą ir nužudytą iš neapykantos krikščionių tikėjimui per antikrikščioniškas represijas Meksikoje dvidešimtojo amžiaus pradžioje.

Būsimos penkių palaimintųjų kanonizacijos buvo patvirtintos antradienio rytą vykusioje eilinėje viešojoje konsistorijoje. Popiežius, po rytmetinės liturgijos valandos išklausęs penkių palaimintųjų biografijų ir Šventųjų skelbimo kongregacijos prefekto prašymo nurodė įrašyti jų vardus į Bažnyčios šventųjų sąrašą, drauge paskelbė būsimų trijų kanonizacijos apeigų datas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.