2016-03-15 14:32:00

Ferenc pápa keddi homíliája: Jézus szeretetből megsemmisül és legyőzi a kígyót


„Ha meg akarjuk ismerni Isten irántunk mutatott szeretettörténetét, akkor a Keresztrefeszítettre kell tekintenünk, ahol Isten kiüresedett az istenségéből, beszennyeződött a bűneinkkel, hogy megmentse az embereket” – áll Ferenc pápa kedd reggeli homíliájának a középpontjában.

A kígyó a pusztító hatalom jelképe, de egyúttal a megváltás titokzatos szimbóluma is     

„A Biblia által elmesélt üdvösségtörténet beszél az állatokról, a Teremtés könyve elsőként, majd a Jelenések könyve utolsóként szól a kígyóról. Olyan állat a kígyó, mely a Szentírásban a pusztító hatalom jelképe, de egyúttal a megváltás titokzatos szimbóluma is” – kezdte beszédét Ferenc pápa, majd a Számok könyvének az olvasmányát kapcsolta össze a napi evangéliummal. Az olvasmány Izrael népének híres történetét hozza, amikor „élelem nélkül fáradtan bolyong a pusztában, átkozódik Isten és Mózes ellen. Itt is a kígyók a főszereplők kétszer is – hangsúlyozta a pápa. Az elsők az égből jöttek a hűtlen nép ellen, félelmet és halált vetettek el, hogy a nép többé ne lázadjon Mózes ellen és kérjen bocsánatot. Második alkalommal ez a sajátságos csúszómászó ezen a ponton lép színre: „Isten szól Mózeshez: Készíts magadnak egy kígyót és helyezd egy karóra, ez a rézkígyó. Bárki, akit kígyók martak meg, ha rátekint erre, megmenti az életét. Milyen titokzatos  – elmélkedett a pápa – az Úr nem pusztítja el a kígyókat, hanem meghagyja. De ha ezek közül egy rosszat tesz az embernek és felnéz arra a rézkígyóra, megmenekül. Felemelni a kígyót” – töprengett a képen a pápa.

Az üdvösség a magasságban

„A «felállítani» ige ellenben a Krisztus és a farizeusok közötti szembenállás középpontja az evangélium tanúsága szerint. Jézus egy bizonyos ponton megállapítja: Amikor az Emberfia felemeltetik a magasba, akkor megismeritek, hogy ’Én Vagyok’. Ez az ’Én Vagyok’ – jegyezte meg Ferenc pápa – az a név, amivel Isten föltárta önmagát Mózesnek, hogy megismertesse őt az izraelitákkal. És ez az a kifejezés, mely visszatér itt: Felemelni az Emberfiát…”.

Értünk bűnné lett, mint gyógyító kígyó mentett meg bennünket

„A kígyó a bűn jelképe, a kígyó öl. De a kígyó másfelől megment. És ez Krisztus titka. Pál, amikor erről a titokról beszél, azt mondja, hogy Krisztus kiüresítette önmagát, megalázta magát, semmivé lett, csak hogy megmentsen bennünket. De még ennél is erősebb ez a kifejezés: „Értünk bűnné lett”. Az előző képet használva, így lehetne mondani: értünk kígyóvá lett. Ez a prófétai üzenete a mai olvasmányoknak. Az Emberfia, mint kígyó, bűnné lett és felemeltetett, hogy ezáltal üdvözítsen bennünket” – állapította meg a pápa.

Isten megváltó önkiüresítése

„Ez a megváltás története, ez Isten szeretetének a története. Ha mi meg akarjuk ismerni Isten szeretetét, akkor nézzünk a Keresztrefeszítettre, a megkínzott emberre, aki kiüresedett az istenségéből, hagyta magát beszennyezni a bűnnel. De az Isten, miközben megsemmisül, valójában ekkor pusztítja el a rosszat, amit a Jelenések könyve „őskígyónak”nevez.  

A megváltás ára az Emberfia szenvedése, Urunk Jézus Krisztus szenvedése

„A bűn a Sátán műve, Jézus pedig legyőzi a Sátánt, miközben maga bűnné lett és onnan emel fel bennünket mindnyájunkat – vonta le a következtetést Ferenc pápa. A Keresztrefeszített nem egy dísz, nem egy művészeti alkotás, megannyi drágakővel, amit megszemlélhetünk. A Keresztrefeszített - Isten szeretetből vállalt megsemmisülésének a titka! Az a kígyó, mely a pusztában a megváltást a jövendölte meg, amit ha felemelnek és rátekintenek, gyógyulást hoz. Ez nem az Isten varázspálcájával történt, nem, hanem az Emberfia szenvedésével, Urunk Jézus Krisztus szenvedésével” – fejezte homíliáját Ferenc pápa a Szent Márta ház kápolnájában tartott keddi szentmisén.

(vl)
All the contents on this site are copyrighted ©.