2016-03-11 18:57:00

W Meksyku zmarł ostatni Cristeros


W wieku 103 lat zmarł w Meksyku ostatni Cristeros, czyli jeden z walczących w latach 20tych i 30tych XX wieku z prześladującym Kościół reżimem. Juan Daniel Macias  zmarł w miasteczku San Julian, pierwszym gdzie wybuchło antymasońskie powstanie, a w jego pogrzebie uczestniczyły jego dzieci, wnuki, prawnuki, praprawnuki i prapraprawnuki.

Cmentarz gdzie został pochowany ostatni żołnierz Cristeros znajduje się obok siedziby organizacji „Narodowa Gwardia Cristeros”, która stawia sobie za cel chronienie pamięci o chrześcijańskich powstańcach. Powstanie wybuchło w 1926 roku, po tym jak meksykański prezydent Elias Calles wprowadził antykatolickie ustawodawstwo. Pozbawiało ono kapłanów praw wyborczych, a nawet prawa na normalny proces sądowy. Każdy katolik mógł być aresztowany za głoszenie swojej wiary, noszenie stroju duchownego lub spotykanie się na modlitwie poza budynkami kościelnymi. Juan Macias wstąpił w szeregi Cristeros, czyli bojowników Chrystusa Króla, w wieku 13 lat i walczył w swoim stanie Jalisco, a także w górzystych rejonach Guanajuato. Uczestniczył także w walkach podczas drugiego powstania w obronie Kościoła, które miało miejsce w latach 1935-37.    Bojowym wezwaniem powstańców był okrzyk: „Niech żyje Chrystus Król, niech żyje Niepokalana Matka Boska z Guadalupe!”.   

dw / rv, cna
All the contents on this site are copyrighted ©.