2016-03-12 11:23:00

Jubiliejinė audiencija: Būti gailestingiems reiškia sekti Jėzų tarnystės keliu


Šeštadienio rytą Vatikane įvyko antroji Jubiliejinė audiencija. Šventojo Petro aikštė prisipildė Šventųjų gailestingumo metų piligrimais, kurių didžioji dalis buvo iš Italijos, atvykusių likus savaitei iki Didžiosios savaitės pradžios. Popiežius Pranciškus jubiliejinėje katechezėje irgi kreipė mintis į priartėjusias Velykų iškilmes, pagrindinį krikščioniškojo tikėjimo slėpinį. Audiencijoje perskaitytame Evangelijos pagal Joną skyriuje pasakojama, kad prieš mirtį ir prisikėlimą už mus Jėzus atliko gestą, kuris giliai įsirėžė į mokinių atmintį: tai kojų mazgojimas (Jn 13). Tai buvo toks nelauktas ir stulbinantis gestas, kad Petras nenorėjo su tuo sutikti. Popiežius Pranciškus kvietė audiencijos dalyvius kartu su juo apmąstyti Jėzaus paskutiniuosius žodžius: „Ar suprantate, ką jums padariau? (...) Jei tad aš –Viešpats ir Mokytojas – numazgojau jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas mazgoti (13,12.14)“

Mazgodamas apaštalams kojas Jėzus norėjo atskleisti būdą, kuriuo Dievas veikia mūsų atžvilgiu ir duoti jo „naujojo įsakymo“ pavyzdį.

Meilė, sakė popiežius, yra konkreti tarnystė, kurią vykdome vieni kitiems. Meilė nėra žodžiai, o darbai ir tarnystė. Tai nuolanki tarnystė, vykdoma tyliai, nesirodant. Pats Jėzus yra pasakęs: „tenežino tavo kairė, ką daro dešinė“ (Mt 6,3). Kad ji būtų vykdoma reikia naudotis malonėmis, kuriomis Šventoji Dvasia mus apdovanojo, kad bendruomenė galėtų augti (1 Kor 12,4-11). Be to, ji išreiškiama dalijantis materialiniais dalykais, kad niekas nestokotų. Dalijimasis su kitu ir aukojimasis stokojantiesiems yra gyvenimo stilius, kurį Dievas siūlo taip pat daugeliui ne krikščionių, kaip autentiško žmogiškumo kelią.

Tačiau neužmirškime, kad mazgodamas mokiniams kojas ir prašydamas, kad jie taip pat darytų, Jėzus pakvieti, kad vieni kitiems pasisakytume savo apsileidimus ir melstume vieni už kitus, kad gebėtume nuoširdžiai atleisti. Šventasis Tėvas priminė tai, kad parašė Bažnyčios mokytojas šv. Augustinas: „Tegu krikščionis nepasididžiuoja elgtis taip, kaip Kristus. Nes kai kūnu pasilenki iki brolio kojų širdyje įsižiebia, o jei jau buvo įsižiebęs, tai dar labiau suliepsnoja nuolankumo jausmas.  Atleiskime vieni kitiems skriaudas ir melskime vieni už kitų kaltes ir šitaip tam tikru būdu vieni kitiems mazgosime kojas“.

Meilė yra tarnystė, tarnavimas kitiems, pakartojo Šventasis Tėvas. Jis priminė, kad daug žmonių visą gyvenimą praleidžia tarnaudami kitiems ir papasakojo prieš savaitę gavęs vieno asmens laišką, kuriame šis padėkojo už Gailestingumo metus ir prašė melstis už jį, kad galėtų būti dar arčiau Viešpaties. Šio žmogaus gyvenimas buvo skirtas prižiūrėti du artimus asmenis: senutę motiną, šviesaus proto, tačiau jau nebesikeliančią iš lovos, ir neįgalų brolį, invalido ratukuose. Šis asmuo visą gyvenimą atsidėjo tarnystei, kitų pagalbai. O tai yra meilė! Kai užmiršti apie save ir galvoji apie kitus: tai yra meilė!. Kojų mazgojimu Viešpats moko kaip būti tarnais, dar labiau tarnaujančiais, kaip jis buvo tarnas mums, kiekvienam iš mūsų. Tad būti gailestingiems kaip Tėvas reiškia sekti Jėzų tarnystės keliu, ačiū. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.