2016-03-12 10:43:00

Heliga Stolen: Våldet mot kvinnor måste få ett slut


Msgr. Janusz Urbanczyk, den Helige Stolens ständige representant vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) höll i torsdags ett tal med anledning av den internationella kvinnodagen den 8 mars.

”Den Heliga Stolen är mycket bekymrad över kvinnor som diskrimineras eller undervärderas endast på grund av sitt kön och man kommer att fortsätta att arbeta tillsammans med andra intressenter för att främja en kultur som både legalt och i den konkreta verkligheten erkänner att män och kvinnor har samma värdighet,” sa msgr. Urbanczyk.

”Den Heliga Stolen välkomnar de framsteg som redan har gjorts men beklagar att samtidigt som medvetenheten om kvinnofrågorna är större än någonsin så står världen fortfarande inför gamla och nya former av våld och slaveri riktat mot kvinnor. Detta inkluderar användandet av våldtäkt som ett krigsvapen under konflikter, människohandeln där flickor behandlas som varor, det många gånger ostraffade utnyttjandet av kvinnor som arbetar med hushållsnära tjänster, kidnappningar av unga kvinnor, tvångsäktenskap, tvångskonverteringar och tvångsaborter. Alla dessa former av våld förekommer oftare där fattigdom och social instabilitet är vanligt eller där vissa rättsystem och traditioner fortsätter att tolerera dem. Detta får allvarliga och långvariga fysiska, psykologiska och sociala konsekvenser,” avslutade msgr. Urbanczyk, och uppmanade sedan Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa att ta fram officiella dokument för hur en sann och autentisk jämnlikhet mellan män och kvinnor ska kunna uppnås. 
All the contents on this site are copyrighted ©.