2016-03-12 10:48:00

Austrijos teologai: nežmoniška politika pabėgėlių atžvilgiu nepriimtina


Debatuose Austrijoje apie nusistatymą pabėgėlių klausimu įsiterpė 49 teologai, vienuolijų ir bažnytinių institucijų vadovai. Jų paskelbtame pareiškime primenama: Etinis principas, kurio niekam nevalia kvestionuoti sprendžiant iškilusią migracijos bangą yra „sunkumus patiriančių nuo karo, smurto ir persekiojimų bėgančių žmonių apsauga“, todėl, kad yra „raktinė krikščionybės, žmonijos ir moderniosios žmogaus teisių kultūros dalis“, kurios implikacijos yra kur kas platesnės, nei tarptautiniai įsipareigojimai, nurodyti Ženevos konvencijoje.

Pareiškimo autoriai įsitikinę, kad nacionalinių interesų ir vienpusiškų veiksmų padiktuotos trumpalaikės politinės priemonės galėtų susilpninti Europos Sąjungą ir destabilizuoti kitas Sąjungos nares. Signatarai paragino Austriją bendradarbiauti ieškant bendros europinės išeities kaip spręsti iškilusius humanitarinius iššūkius dabar ir kaip ieškoti bendrų ilgalaikių sprendimų dėl imigraciją skatinančių priežasčių ir pabėgėlių padėties kraštuose, kurių kaimynystėje vyksta pilietiniai karai.

Pareiškime nedviprasmiškai pasmerkiami sąmoningai baime ir nežmoniškumu grindžiami politiniai išskaičiavimai, kaip antai ksenofibijos kurstymas, melagingų žinių apie pabėgėlius skleidimas ir priešiškumas Austrijoje priimti prašančiuosius politinio prieglobsčio. Tik konkretus ir atsakingas nusistatymas prieglobsčio atžvilgiu yra suderinamas su europinėmis vertybinės, patikino ketvirtadienį paskelbtame pareiškime Austrijos teologai, vienuolijų ir bažnytinių institucijų vadovai, įskaitant katalikiškų ir evangelikų aukštųjų mokyklų rektorius ir dekanus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.