2016-03-09 16:58:00

Aukos Mišioms - pagalba kunigams


Tarptautinė katalikiška labdaros organizacija „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“, anksčiau žinoma savo vokišku pavadinu Kirche in Not, per šių metų Gavėnią paskelbė naują aukų rinkimo vajų, skirtą paremti kunigams, tarnaujantiems persekiojamose Bažnyčiose.

Organizacija paragino savo rėmėjus ir visus tikinčiuosius aukoti Mišioms, kurias aukoja kunigai, tarnaujantys sunkiomis sąlygomis tose šalyse, kur krikščionys persekiojami, suvaržyta religijos laisvė ar, paprasčiausiai, bendros pragyvenimo sąlygos yra labai sunkios ir vietiniai gyventojai savo aukomis nesugeba išlaikyti savo kunigų.

Kai kuriose Vakarų šalyse kunigų išlaikymo klausimas išspręstas atitinkamais susitarimais su valstybe. Maža dalis valstybės surenkamų mokesčių skiriama religinių bendruomenių išlaikymui, mokami atlyginimai kunigams bei kitiems bažnytinių institucijų darbuotojams. Tačiau daugumoje šalių kunigai išlaikomi tikinčiųjų aukomis. Tai visų pirma vadinamosios „Mišių stipendijos“ – tai yra aukos, kurias tikintieji aukoja kunigui už jų prašymu aukojamas Mišias.

Kirche in Not paragino jai siųsti tokias aukas už Mišias, o labdaros organizacija tuos pinigus siunčia stokojantiems kunigams, kurie aukoja Mišias aukotojų nurodytomis intencijomis.

Skelbdama šiemetinį aukų rinkimo vajų, Kirche in Not paskelbė tokios pačios akcijos, vykdytos 2014 m. ataskaitą. Užpernai buvo paaukota 1 219 063 Mišioms. Mišias aukojo 35 214 kunigų, tai yra šios akcijos metu paramą gavo maždaug kas vienuoliktas kunigas pasaulyje. Dauguma paramą Mišių stipendijomis gavusių kunigų – beveik 40% tarnauja Afrikoje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.