2016-03-07 11:03:00

Popiežius sekmadienio vidudienį: Tėvas visada mūsų laukia


Sveikindamas kelias dešimtis tūkstančių maldininkų ir turistų, sekmadienio vidudienį susitrinkusių į Šv. Petro aikštę, popiežius Pranciškus komentavo Ketvirtojo Gavėnios sekmadienio Mišių Evangelijoje skaitytą garsųjį Kristaus palyginimą apie sūnų palaidūną.

Pasak popiežiaus, palyginimas apie sūnų palaidūną aiškiau už visus kitus Evangelijos palyginimus mums sako kokia yra „Dievo širdis“. Tėvas priima į namus sugrįžtantį jaunėlį sūnų, išbėga jo pasitikti, su ašaromis akyse jį apkabina ir iš džiaugsmo kelia puotą. Šio tėvo asmenyje mes matome žmogų, kuris yra pasiruošęs visada atleisti, kuris viliasi ir tuomet kai atrodo, kad jau nėra jokios vilties.

Palygimo tėvas tai Dievas, gailestingasis Tėvas, kuris lygiai taip pat myli ir vyresnįjį sūnų, įsitikinusį savo teisumu, nors toks teisuoliškumas Dievui nepatinka. Popiežius sakė, kad šiame palyginime galime įžvelgti į trečiąjį sūnų. Tai Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, kuris dėl mūsų prisiėmė tarno išvaizdą, kuris mums tapo mylinčio Tėvo rankomis ir širdimi. Jėzuje Tėvas mus myli besaike meile. Jis visada mūsų laukia, visada, kad ir kas būtų atsitikę, jis nori mus apkabinti.

Kaip Evangelijos tėvui, Dievui mes visada esame jo vaikai, taip pat ir tuomet kai klaidžiojame klystkeliais, - sakė Pranciškus. Kai mes sugrįžtame, jis visada išeina mūsų pasitikti. Jis mus myli ir tuomet kai mes esame įsitikinę savo teisumu. Mūsų klaidos, net ir labai didelės, nesumažina jo meilės ir ištikimybės. Susitaikinimo sakramento dėka mes visada galime pradėti iš naujo. Jis mus priima, sugrąžina mums jo vaikų orumą.

Po vidudienio maldos, popiežius Pranciškus pasmerkė pasikėsinimą, penktadienį įvykdytą Jemene, kur teroristai nužudė senelių namų darbuotojus, tarp jų keturias Motinos Teresės įkurtos meilės misionierių kongregacijos seseris.

Brangūs broliai ir seserys. Esu artimas Meilės misionierėms, kurios gedi keturių savo seserų, prieš dvi dienas nužudytų Adene, Jemene, kur globojo senelius. Meldžiuosi už jas ir už kitus žmones, nužudytus užpuolimo metu, bei už jų artimuosius. Tai mūsų dienų kankiniai, kuriems neskiriami žurnalų viršeliai, apie kuriuos nekalbama žinių laidose. Šie kankiniai aukoja savo kraują už Bažnyčią. Šiuos žmones nužudė ne tik žudikai, bet ir abejingumas, abejingumo globalizacija, dėmesio jiems neskyrimas. Motina Teresė tepasitinka Danguje šias savo dukras, artimo meilės kankines; teišmeldžia taiką ir šventą pagarbą žmogaus gyvybei.

Po užuojautos žodžių, dėl nužudytų keturių seserų vienuolių, po sekmadienio vidudienio maldos sakytoje kalboje popiežius taip pat paminėjo Italijoje šiomis dienomis pradėtą vykdyti projektą, kuriuo siekiama padėti nuo karų ir smurto bėgantiems žmonėms. Buvo sukurtas humanitarinis koridorius, kuriuo į Italiją atkeliavo apie šimtą pabėgėlių, visų pirma vaikų, senelių, našlių ir neįgalių žmonių. Ši iniciatyva ekumeninė, nes joje dalyvauja Šv. Egidijaus bendruomenė, Italijos evangelikų Bažnyčių federacija, valdiečių ir metodistų Bažnyčios.

Galiausiai popiežius taip pat paminėjo Gavėnios rekolekcijas, kuriose visą šia savaitę jis dalyvaus kartu su savo bendradarbiais ir paprašė palydėti rekolekcijų dalyvius malda. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.