2016-03-07 13:27:00

Grekisk-Katolska Kyrkan i Ukraina bekräftar gemenskapen med Rom


På lördagen tog påven Franciskus emot ledarna för den Grekisk-Katolska Kyrkan i Ukrainas permanenta biskopssynod. Msgr. Sviatoslav Shevchuk, ärkebiskop av Kiev och ledare för den Grekisk-Katolska Kyrkan i Ukraina, bekräftade den fulla gemenskapen med den Romersk-Katolska Kyrkan trots ett århundrade av svåra försäljningar från totalitära regimer. Lidandet i Ukraina har bland annat inneburit krig, folkmord, en statligt planerad svält och etnisk rensning, vilket sammanlagt har tagit över 15 miljoner liv.

Människorna i Ukraina lider fortfarande, och den permanenta biskopssynoden sökte därför påven Franciskus stöd. Det pågående kriget i Ukraina har hittills drabbat 5 miljoner människor, varav drygt 10 000 personer har mist livet, tiotusentals har skadats svårt och 2 miljoner personer har blivit hemlösa. Kriget har dessutom ödelagt landets industriella infrastruktur och valutan har därför förlorat två tredje delar av sitt värde, vilket har lämnat hela Ukrainas befolkning på drygt 45 miljoner personer utblottad. Men det finns hopp, och biskoparna ber att Jubelåret ska bli en tid då Ukrainas befolkning verkligen får erfara barmhärtighet.

Efter mötet har påven Franciskus skickat en hälsning till ärkebiskop Shevchuk där han skriver att ”inför det sorgliga minnet av dessa händelser böjer vi våra huvuden i djup tacksamhet inför alla dem som till priset av lidande och även genom att lida martyrdöden fortsatte att vittna om tron och som visade en stor hängivenhet till Kyrkan i gemenskap med Petri efterträdare.” Påven fortsatte sedan, ”Med ögon upplysta av samma tro ser vi på Herren Jesus Kristus och lägger allt vårt hopp på honom, och inte på någon mänsklig rättvisa. Han är vår tillits sanna källa idag och i framtiden, då vi kallas att förkunna evangeliet mitt i våra lidanden och svårigheter.”

Avslutningsvis uttryckte påven Franciskus även sin solidaritet med alla de präster och kristna i landet i allt de gör i dessa tider ”präglade av krigets svårigheter för att lindra befolkningens lidanden och för att söka fredens vägar för det älskade Ukraina.”
All the contents on this site are copyrighted ©.