2016-03-05 15:33:00

Išleistas 2016 m. Popiežiškasis žinynas ir naujas Bažnyčios statistikos metraštis


Vatikano leidykla išleido šių metų Popiežiškąjį Žinyną – Annuario Pontificio – kasmet leidžiamą nedidelio formato, bet beveik dviejų su puse tūkstančio puslapių tomą, skelbiantį duomenis apie visus pasaulio vyskupus, informaciją apie visas teritorines bažnytines struktūras, apie Romos Kuriją, Vatikano Miesto Valstybę bei Romos vyskupijos vikariatą, apie Šv. Sosto atstovybes užsienyje ir apie prie Šv. Sosto akredituotą diplomatinį korpusą. Pateikiama tai pat trumpa istorinė informacija apie Šv. Sosto institucijas. Žinyną užbaigia pavardžių rodyklė, kurioje kartu su žinyne minimomis pavardėmis, pateikiamos ir viso pasaulio garbės prelatų ir monsinjorų pavardės.

Kartu išleistas ir naujo Bažnyčios statistinio metraščio tomas, atspindintis pokyčius nuo 2005 m. iki 2014 m. Šiuo laikotarpiu katalikų skaičius pasaulyje padidėjo 14,1%; kai tuo tarpu visų pasaulio gyventojų skaičius pert tą patį laikotarpį padaugėjo 10,8%. 2014 m. pabaigoje katalikų visame pasaulyje buvo 1 272 milijonai ir jie sudarė 17,8% visų pasaulio gyventojų. Katalikų skaičius pasaulyje didėja sparčiau už bendrą žmonijos gyventojų skaičiaus didėjimą, nors, jei vertintume atskirai pagal žemynus, tendencijos būtų nevienodos – vienur katalikų skaičius auga, kitur – išlieka pastovus arba lėtai mažėja.

2014 m. pabaigoje visame pasaulyje buvo 2 998 vyskupijos ir 5 237 vyskupai. Kunigų visame pasaulyje buvo 415 792; nuolatinių diakonų – 44,5 tūkst., vyrų vienuolių ne kunigų – 54,5 tūkst; moterų vienuolių – beveik 683 tūkst. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.