2016-03-04 14:46:00

Mistyczka Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej bliżej kanonizacji


Wśród 12 zatwierdzonych wczoraj przez Papieża dekretów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych szersze zainteresowanie wzbudzi niewątpliwie ten, który dotyczy bł. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej. Francuską karmelitankę bosą, współczesną św. Teresie od Dzieciątka Jezus – zmarła w 1906 r., mając 26 lat – beatyfikował w 1984 r. Jan Paweł II. Jej pisma mistyczne przełożono na wiele języków, w tym także na polski. Dekrety dotyczą uznania cudów przypisywanych wstawiennictwu dwojga błogosławionych: obok wspomnianej bł. Elżbiety również hiszpańskiego biskupa Emanuela Gonzaleza Garcíi, zmarłego w 1940 r. szerzyciela kultu Eucharystii. Otwiera to już bezpośrednio drogę do ich kanonizacji, której datę – zgodnie z przyjętą w Watykanie praktyką – ustalą razem z Ojcem Świętym kardynałowie zebrani na specjalnym konsystorzu.

Pozostałe zatwierdzone wczoraj dekrety Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych odnoszą się do cudów za wstawiennictwem francuskiego karmelity bosego z zeszłego stulecia i XVIII-wiecznej zakonnicy z Argentyny oraz do heroiczności cnót ośmiorga sług Bożych, w tym dwóch włoskich biskupów misyjnych (w Indiach i Nowej Gwinei), trzech kapłanów i trzech zakonnic; czworo z nich było założycielami zgromadzeń zakonnych.

ak/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.