2016-03-03 09:31:00

Pavens barmhjertighetsfredager


I Barmhjertighetsåret vil pave Frans en fredag hver måned gjøre en spesiell barmhjertighetsgjerning (som antydet helt til slutt i et intervju). Hittil har det vært tre slike fredager:

I desember [på svensk] besøkte paven et herberge for hjemløse ved jernbanestasjonen Termini i Roma og åpnet en hellig dør der.

En fredag i januar [på svensk] dro han til et sted i utkanten av Roma, først til et aldershjem, og så til et pleiehjem der seks personer i vegetativ tilstand lever med sine familier. Disse besøkene ble ikke annonsert på forhånd; paven dro stille avsted sammen med erkebiskop Rino Fisichella (presidenten for Det pavelige råd for nyevangelisering).

Også i februar [på svensk] dro paven og erkebiskopen på et overraskelsesbesøk sammen. Det var til San Carlo-fellesskapet nær Castelgandolfo utenfor Roma. Her får mennesker som sliter med sosial utestengning, og da spesielt rusmiddelmisbrukere, hjelp.

 
All the contents on this site are copyrighted ©.