2016-03-02 17:52:00

Popiežiaus pasiūlyta tema: katalikai pasauliečiai ir jų vaidmuo politikoje


„Pasauliečių įsipareigojimas viešajame gyvenime būtinas“. Pats popiežius Pranciškus parinko temą, kurią svarsto Vatikane šią savaitę posėdžiaujanti Popiežiškoji Lotynų Amerikos komisija. Komisijos pirmininkas kardinolas Marc Ouellet plenarinės asamblėjos darbų įvade pristatė tris temos aspektus, pranešė Vatikano dienraštis. Pasak kardinolo, visų pirma svarbu įtraukti pasauliečius į politinio gyvenimo debatus ir įvykius Lotynų Amerikoje. Tikrai ne Bažnyčios, o katalikų pasauliečių uždavinys pagal teisingumą politinėmis priemonėmis tvarkyti visuomenės gyvenimą, sakė kardinolas. Pasauliečiai kviečiami veikti laisvai ir atsakingai, vadovaujantis Bažnyčios socialinio mokymo paveldu. Atkreipęs dėmesį į posėdyje dalyvaujančius vyskupus kardinolas Marc Ouellet pastebėjo, kad ganytojai gerai žino, jog ne jų pašaukimas siekti valdžios, jog svarbu, kad išganymas netaptų politikos įrankiu ir politikos kuluarų įkaitu.

Kardinolas Marc Ouellet Popiežiškosios Lotynų Amerikos komisijos plenarinės asamblėjos dalyviams pranešė, kad išimties tvarka į posėdžius pakviesti trys pasauliečiai katalikai iš Lotynų Amerikos, pagal skirtingas kompetencijas ir patirtis dalyvaujantys viešajame gyvenime, kad su vyskupais pasidalytų patirtimi ir dalyvauti jų diskusijoje. Be to, kardinolas pranešė, kad Lotynų Amerikos vyskupų taryba (CELAM) ir Popiežiškoji komisija planuoja sušaukti pirmą Lotynų Amerikos vyskupų ir katalikų pasauliečių, vykdančių vyriausybines, parlamentines arba administracines pareigas nacionaliniu ar vietiniu mastu suvažiavimą. Suvažiavimo kalbos ir diskusijos taps gairėmis tiek pavieniams žemyno kraštams, tiek visam žemynui. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.