2016-03-01 12:46:00

Ranná homília Svätého Otca: Pôst nám pomáha odpúšťať naozaj zo srdca


Vatikán 1. marca – Nech nám Pôstne obdobie „pripraví srdce“ na Božie odpustenie a tiež aby sme vedeli odpúšťať tak ako on, to znamená „zabudnúť“ na viny druhých. S touto modlitbou dnes ráno zakončil homíliu v Dome sv. Marty pápež František.

Čítanie z knihy proroka Daniela (Dan 3,25.34-43) hovorí o modlitbe mladého Azariáša, ktorý bol odsúdený na smrť preto, že odmietol uctievať zlatú modlu. V plameňoch vzýva Božie milosrdenstvo pre ľud a zároveň žiada odpustenie aj pre seba. Práve tento postoj, ako poukázal pápež František, je správnym spôsobom modlitby: vedieť sa spoľahnúť na túto osobitnú Božiu dobrotu:

„Keď Boh odpúšťa, jeho odpustenie je tak veľké, že je to akoby ‚zabudol‘. Pravý opak toho, čo robíme my klebetením: ‚Ale tento urobil toto, urobil tamto...‘ A o toľkých ľuďoch máme vytvorenú celú históriu: starovekú, stredovekú aj modernú, však? A nezabúdame. Prečo? Lebo nemáme milosrdné srdce. ‚Zaobchádzaj s nami podľa svojej miernosti‘, hovorí tento mladý Azariáš. ‚Podľa svojho veľkého milosrdenstva. Vysloboď nás.‘ Je to volanie po Božom milosrdenstve, aby nám dal odpustenie a záchranu a zabudol na naše hriechy.“

Dnešné čítanie z Evanjelia podľa sv. Matúša zase ponúka známu Petrovu otázku, ktorú položil Ježišovi: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší?“ (Mt 18,21-35). Ježiš mu odpovedá podobenstvom o dvoch dlžníkoch a kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Jeden z nich, ktorému vládca odpustí veľkú časť dlhu nie je schopný krátko na to preukázať rovnaké milosrdenstvo voči svojmu dlžníkovi, ktorý mu dlhuje nepatrnú čiastku. Pápež ďalej dodal:

„V modlitbe ‚Otče náš‘ sa modlíme: ‚Odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom‘. Je to rovnica, ide to pospolu. Ak ty nie si schopný odpustiť, ako ti môže odpustiť Boh? On ti chce odpustiť, ale nebude môcť, ak máš uzavreté srdce a milosrdenstvo nemôže vstúpiť. ‚Ale otče, ja odpúšťam, ale nemôžem zabudnúť na tú strašnú vec, ktorú mi urobil...‘. - ‚Pros Pána, aby ti pomohol zabudnúť‘: to je však iná vec. Dá sa odpustiť, ale nie vždy sa dá zabudnúť. Avšak ‚odpustiť‘ a [pritom hovoriť] ‚veď mi to zaplatíš‘, to nejde! Odpustime, ako odpúšťa Boh: odpúšťa v plnej miere.“  

Svätý Otec František na záver zhrnul svoju homíliu do troch slov: milosrdenstvo, súcit a odpustenie, pričom dodal, že Boh nám svojím milosrdenstvom vždy umožňuje odpustiť naozaj zo srdca:

„Nech nám pôstny čas pripraví srdce, aby sme prijali Božie odpustenie. Prijali a potom urobili to isté s druhými: odpustili zo srdca. Možno ma nikdy nepozdravíš, ale v mojom srdci som ti odpustil. A takto sa približujeme k tejto tak veľkej Božej skutočnosti, ktorou je milosrdenstvo. A odpúšťajúc otvárame naše srdce, aby doň Božie milosrdenstvo vstúpilo a odpustilo nám. Lebo prosiť o odpustenie, to všetci potrebujeme, všetci. Odpúšťajme a bude nám odpustené. Majme milosrdenstvo s druhými a pocítime to Božie milosrdenstvo, ktoré keď odpúšťa, ‚zabúda‘.“ -ej-
All the contents on this site are copyrighted ©.